หน้าหลัก

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ระบบบริการได้มาตรฐาน คนขอนแก่นมีสุขภาวะที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ [Click ที่หัวข้อข่าวเพื่อเปิดไฟล์แนบ]
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


ไฟล์แนบ :

10908_1.ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล_ลว.24มี.ค.66.pdf

58028_2.แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน.doc

39759_3.แบบฟอร์มแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล.docx

63048_4.แบบฟอร์มขอนับระยะเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน.doc

4847_5.ว-4152-ลงวันที่-4-ต.ค.-64.pdf

เลขที่ : CTCODE00010926

Blogger : นางสาวอัมรา ตุแก้ว

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 27/03/2566 16:18:07

Hit : 252

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2566

จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา


ไฟล์แนบ :

68645_scan_ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น_พรก_ปี_66-1.pdf

เลขที่ : CTCODE00010923

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 23/03/2566 14:06:59

Hit : 425

ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ไฟล์แนบ :

4541_no._048.pdf

เลขที่ : CTCODE00010911

Blogger : นางจิราวรรณ ใจเที่ยง

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 22/03/2566 09:16:06

Hit : 76

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566


ไฟล์แนบ :

เลขที่ : CTCODE00010907

Blogger : นายนรินทร์ บัวอิ่น

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 20/03/2566 14:47:04

Hit : 17

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Policy) จังหวัดขอนแก่น

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Policy)

profiles-thumbnail

ไฟล์แนบ :

38009_ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล.pdf

เลขที่ : CTCODE00010906

Blogger : นางเจลจิรา สวัสดี

กลุ่มงาน : บริหาร

วันที่สร้าง : 20/03/2566 14:06:54

Hit : 39

การคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ไฟล์แนบ :

95045_66_การคัดเลือกและยกย่อง_คนดีศรีจังหวัด_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2566.pdf

เลขที่ : CTCODE00010900

Blogger : นายนรินทร์ บัวอิ่น

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 15/03/2566 15:21:26

Hit : 139

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


ไฟล์แนบ :

88834_ประกาศ_สสจ.ขก._ลว.13-3-66.pdf

เลขที่ : CTCODE00010885

Blogger : นางสาวอัมรา ตุแก้ว

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 13/03/2566 10:50:47

Hit : 409

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และ3 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2566


ไฟล์แนบ :

90701_Scan_ประกาศมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf

เลขที่ : CTCODE00010882

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 10/03/2566 10:35:10

Hit : 1,042

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นศ.พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพสมัครสมาชิกพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ


ไฟล์แนบ :

88168_66_ประชาสัมพันธ์เชิญชวน_นศ.พยาบาล_และพยาบาลวิชาชีพสมัครสมาชิกพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ.pdf

เลขที่ : CTCODE00010873

Blogger : นายนรินทร์ บัวอิ่น

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 03/03/2566 13:30:49

Hit : 134

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ครังที่ 2)


ไฟล์แนบ :

18083_kpi_template_adjust.pdf

89882_kpi_template_edit_2.pdf

เลขที่ : CTCODE00010869

Blogger : นางวรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี

กลุ่มงาน : พนย.

วันที่สร้าง : 03/03/2566 11:42:25

Hit : 169

ดูต่อทั้งหมด...

บทความอื่นๆ
ลำดับ
ชื่อบทความ
อ่าน
1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

597
2

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

299
3

ขอประกาศคำสั่งและประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ

85
4

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิลษ์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น

33
5

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

155
6

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 30

108
7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

2,113
8

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน 6th ASIA DENGUE SUMMIT 2023

167
9

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "วันไตโลก(Word Kidney Day)"ประจำปี 2566

203
10

ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2566

311
11

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

456
12

ประชาสัมพันธ์ โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566

212
13

ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

95
14

ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพรับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ปี พ.ศ.2566

216
15

คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

541
16

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

378
17

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

1,647
18

ขอเชิญส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2566

87
19

คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2566

202
20

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

233
21

การประเมินตนเองการพัฒนาสถานบริการฯ ตานโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ไตรมาสที่2 ระดับพื้นฐาน (The Must) และระดับขั้นสูง (The Best)

124
22

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

780
23

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

1,234
24

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

508
25

แจ้งการอนุมัติรายการ การโอนงบประมาณตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 ระดับจังหวัด (ร้อยละ20) และระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ70)

408
26

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2566

270
27

ขอให้พิจารณาเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2566

196
28

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3)

175
29

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

166
30

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน

240
31

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

624
32

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

219
33

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ Ombudsman Award รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

223
34

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 15

231
35

คู่มือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

661
36

ขอเชิญสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2565

65
37

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

271
38

ประกาศรับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดขอนแก่น

63
39

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

720
40

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเภสัชกร

560
41

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

764
42

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเภสัชกร

705
43

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน วันแพทย์ และร่วมการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD)

352
44

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

782
45

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

407
46

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

373
47

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

386
48

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2565

448
49

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

633
50

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

742
51

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเภสัชกร

699
52

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

460
53

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน

216
54

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

210
55

ประกาศดีเด่น - ดีมาก และประกาศอัตราร้อยละฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

2,118
56

เล่มสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

317
57

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

510
58

ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

510
59

ประกาศเลื่อนการจัดสอบพนักงานราชการทั่วไป สำหรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

449
60

ประกาศคะแนนผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

544
61

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

572
62

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และครั้งที่ 3

429
63

การอุทธรณ์คะแนนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

404
64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

556
65

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ ส 2

573
66

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

820
67

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

437
68

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

619
69

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

368
70

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

561
71

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

179
72

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

444
73

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

485
74

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

826
75

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

905
76

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

666
77

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

292
78

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

121
79

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

483
80

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

567
81

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

524
82

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

939
83

รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

447
84

รับสมัครข้าราชการเพื่อ รับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

1,095
85

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

846
86

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

848
87

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,754
88

ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

632
89

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,360
90

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

4,724
91

แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)

771
92

ขอเผยแพร่ผลการวิจัยและ Roadmap การบริการสาธารณสุขที่ยืนหยัดปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองขอนแก่นในอนาคต 2580

290
93

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

514
94

Live การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7

502
95

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

858
96

การรายงานการพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS ไตรมาสที่ ๒

503
97

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7

406
98

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

680
99

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

816
100

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

513
101

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

676
102

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,358
103

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

630
104

แจ้งจัดสรรเงินกู้ COVID-19 ปี 64

740
105

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,551
106

แจ้งจัดสรรงบเงินกู้ Covid-19 ปี 2564

620
107

ขอเผยแพร่รายงานการวิจัยและคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

474
108

ขอเผยแพร่วามรู้จากผลงานวิจัย Policy Brief ที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19

425
109

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.cpird.in.th หัวข้อข่าวการรับสมัคร : ทุนแพทย์ประจำบ้าน

301
110

ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

64
111

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

570
112

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

79
113

การเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

45
114

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม

81
115

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2,680
116

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565

564
117

KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 แก้ไขครั้งที่ 2

451
118

การรายงานการพัฒนาสถานพยาบาลตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)

111
119

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

443
120

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

712
121

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น ปีงปบระมาณ 2565

550
122

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

462
123

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

760
124

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

443
125

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

332
126

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

737
127

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

670
128

ขอเชิญ ดาวน์โหลด

615
129

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

1,107
130

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,192
131

แผนรองรับนโยบายเปิดประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์ COVID-19

852
132

ประกาศรายชื่อข้าราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564

3,834
133

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

799
134

เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1,052
135

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

592
136

แบบประเมินความพร้อมมาตรการปลอดภัยองค์กร (Covid Free Setting) ในโรงพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.64

939
137

แจ้งการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

982
138

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิคและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการทั่วไป)

882
139

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

656
140

แบบประเมินความพร้อม มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ใน รพ.

693
141

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

1,095
142

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

485
143

แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

903
144

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

1,515
145

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

1,375
146

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,111
147

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

866
148

รายละเอียดรายการบัญชีสำคัญประกอบงบทดลอง เรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 ประจำปีงบประมาณ 2564

834
149

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

387
150

ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2565 รอบที่ 1

1,865
151

สรุปผลการนิเทศ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

1,270
152

แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1,289
153

แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยช่วงวิกฤติโควิด-19 (สำหรับแพทย์แผนไทย)

937
154

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

823
155

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,011
156

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,076
157

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

402
158

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

282
159

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

258
160

ประกาศผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินครั้งที่ ของ พนักงานราชการทั่วไป

815
161

คุะแนนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่าย บริการสุขภาพ (cup) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้สามารถอุทธรณ์คะแนนได้ ภายใน วันที่ 15-19 กันยายน 2564

843
162

กำหนดการจัดสอบพนักงานราชการการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

756
163

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

228
164

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

784
165

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และหลักสูตร PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใน

601
166

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร จำนวน 3 หลักสูตร

562
167

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 แจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 7 – 8

721
168

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

611
169

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

714
170

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

740
171

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

761
172

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

204
173

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564 “STROKE Plus” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference Webex)

679
174

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ประกาศ

772
175

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

1,029
176

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย แจ้งเลื่อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

894
177

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง “A Practical Approach in Pediatric Cardiology Diseases and Critical care” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน เวลา 08.00-16.00 น. โดยผ่านระบบ Zoom

720
178

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Management of Endodontic Challenges for Best Clinical Practice” ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564

713
179

**ด่วนที่สุด** สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าอบรม การตรวจประเมินโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ระหว่าง 7 – 8 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 5 ส.ค. 64

18
180

*ด่วนที่สุด* ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “EBM Research Methodology and Biostatistics” อบรมระหว่าง 2 – 6 สิงหาคม 2564

22
181

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Update Critical Care 2021 for Nurse อบรมระหว่าง 6 – 8 กันยายน 2564 สมัครได้ถึง 31 สิงหาคม 2564 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น ) อบรมระ

26
182

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

12
183

สมาคมเซลล์บำบัดไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 11) สมัครได้ถึง 11 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2564

19
184

กรมควบคุมโรค ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม สมัครได้ถึง 30 กันยายน 2564 และอบรมตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

9
185

กองบริหารงานสาธารณสุข สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมระหว่าง เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

10
186

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบโควตาพิเศษในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 โควตา สำหรับบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย

11
187

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นสถานบริการสุขภาพ อบรมวันที่ 2-13 สิงหาคม 2564

4
188

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่ง อบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

5
189

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดในการส่งเสริมการให้นมบุตร โดยผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

9
190

ขอเผยแพร่วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

141
191

ขอเผยแพร่วารสารวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมาายน 2564

6
192

การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์ COVID-19 cohort ward / HI/ CI/ โรงพยาบาลสนาม

33
193

เปิดรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565

207
194

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021: Pharmacotherapy of the Eye ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event

17
195

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

23
196

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

349
197

ประกาสผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 2 เครื่องรวมในคราวเดียวกัน ให้แก่ รพ.ชุมแพ

25
198

แนวทางการดำเนินงานศูนย์แยกกักตัวในชุมชน COVID-19 Home isolation/Community isolation

102
199

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (MDCU Congress 2021) จัดโดยคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ (Full Virtual Platform)

23
200

ขอเชิญเข้าร่วมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “Crouch Gait in Cerebral Palsy: Step Approach and Correction” ในโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22

23
201

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

30
202

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น

17
203

คำแนะนำและแนวทาง งานฌาปนกิจศพ COVID-19

22
204

คำแนะนำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในสถานการณ์ COVID-19

20
205

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

698
206

แนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน Home Isolation และ Community Isolation จังหวัดขอนแก่น

1,953
207

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ประจำปี

219
208

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก เม.ย.2564

869
209

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

72
210

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

373
211

รายชื่อพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)

422
212

สมาคมเวชสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564

29
213

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 44

22
214

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

159
215

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

99
216

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

38
217

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

4
218

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

3
219

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

6
220

การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

5
221

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 94 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

78
222

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564

27
223

*ด่วนที่สุด* สป. แจ้งเลื่อนการอบรม หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

26
224

*ด่วน* Thohun-National Coordinating Office ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Simulation of Multi-Sectoral Coordination for Rabies Outbreaks Response สมัครได้ถึง 27 กรกฎาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564

19
225

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศักยภาพใหม่ผู้นำแบบอไจล์ สมัครได้ถึง 8 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564

13
226

ประกาสประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่ รพ.ชุมแพ

49
227

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 16 – 17 กันยายน 2564

25
228

*ด่วนที่สุด* ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญข้าราชการ และบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 3 – 6 สิงหาคม 2564 สมัครได้ถึง 16 กรกฎาคม 2564

34
229

สภาการพยาบาล รับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขึ้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ถึง 30 ก.ย. 64

18
230

ทันตแพทยสภา จัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 4 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Thaidentalcouncilce

19
231

คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอบรมระยะสั้น

22
232

*ด่วน* สถาบันเวชศาสตร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตร Case based Leaming in Geriatric Ambulatory Care วันที่ 19 - 23 ก.ค. 64 สมัครได้ถึง 15 ก.ค. 64

29
233

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ ระหว่าง 2 - 13 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 20 ก.ค. 64

63
234

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ

27
235

สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงอิสระ โดยรับสมัครวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

23
236

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 6 กันยายน – 26 ธันวาคม 2564

61
237

สถาบันพัฒนศาสตร์ แจ้งวันฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่าง 19-20 กรกฎาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง 20-23 กรกฎาคม 2564 โดยสมัครได้ถึง 15 กรกฎาคม 2564

15
238

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 43

6
239

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565

9
240

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปี 2564 ในวันที่ 24-25 ก.ค. 2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6
241

ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบล

8
242

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

62
243

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

63
244

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

444
245

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

1,066
246

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

9
247

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

588
248

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล

38
249

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

2,017
250

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

270
251

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

167
252

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

120
253

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564

34
254

แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (คลินิกขอใหม่)

68
255

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1,121
256

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมสัมนาออนไลน์ "7th MISUR International congress Minimally Invasive Surgery"

57
257

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R อบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

47
258

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่11 (ปนป.11) อบรมระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – มีนาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

44
259

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการส่งเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่12 อบรมระหว่างเดือนกันยายน 2564 – มิถุนายน 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

39
260

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

17
261

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

17
262

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

13
263

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

10
264

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 จัดโดย กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

36
265

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16 th International Conference on Humanities and Social Sciences : IC Huso 2021)

37
266

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 จัดโดยสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

38
267

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดดิจิทัลไทย (DUGA) ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

47
268

ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นเล็กใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ ขนาดเล็ก ที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่ายน้ำหนักเบา จำนวน 31 เครื่อง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

61
269

*ด่วนที่สุด* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 10 สมัครได้ถึง 25 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 5 – 9 ก.ค. 64

44
270

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for the Future Government) วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 – 16.00 น.

66
271

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดัเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2564

37
272

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือดศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2564

44
273

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ

43
274

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

488
275

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน โครงการ “Meet the Expert” ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯและขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

48
276

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) และขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

69
277

*ด่วนที่สุด* ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ สมัครได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

56
278

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป อบรมระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

35
279

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร อบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 4 สิงหาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

73
280

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 อบรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

26
281

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

88
282

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

84
283

แจ้งส่งมอบเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ รพ.ร.กระนวน

77
284

*ด่วนที่สุด* ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ (ส่งบทความภายใน 15 มิ.ย. 64)

29
285

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

14
286

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

219
287

การประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

10
288

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

15
289

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

13
290

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

15
291

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 หัวข้อ "CBT for emerging issues in adolescent": Hybrid program ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

67
292

kkpho-2021

174
293

สรุปผลคะแนนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จ.ขอนแก่น รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

198
294

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

298
295

สสจ.ขอนแก่น 2564

469
296

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

104
297

ข้อมูลทั่วไป

359
298

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ เรื่อง “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric” ระหว่างวันที่ 16 – 20 ส.ค. 64

34
299

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเด็ก ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 64

58
300

วพบ. ราชบุรี ขอเชิญร่วมประชุมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทันยุค สมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 14 – 16 มิ.ย. 64

46
301

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2564

107
302

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท) รุ่นที่ 13 สมัครได้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 64 และอบรมระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 64 – 14 ม.ค. 65

126
303

แจ้งส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ

120
304

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

307
305

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

151
306

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เรื่อง "OB GYN:Common Problems Unlocked" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด

60
307

ึสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" รูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ Online ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM

58
308

แจ้งส่งมอบเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ งปม.2564

162
309

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเลื่อนจัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Upskill for oral health transformation” เป็นวันที่ 19 – 20 ก.ค. 2564 จากเดิมวันที่ 7 – 8 มิ.ย. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์

91
310

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

64
311

ม.ราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัคร น.ศ. เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สมัครได้ถึง 15 มิ.ย. 64

90
312

สป. ขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online หัวข้อ System Manager & Care Manager (SMCM 2021) เป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2021 โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 64

55
313

วพบ.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องสูงอายุมีภาวะ ความท้าทายของพยาบาลยุควิภีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค.64

81
314

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

76
315

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัควีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 สมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-15 ส.ค.64

63
316

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากฯ

154
317

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ

116
318

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

129
319

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ชั้นปีที่ 2

323
320

แจ้งส่งมอบเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธิปิดิกส์

110
321

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 4 เครื่อง รพ.ร.กระนวน

120
322

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง รพ.ร.กระนวน

121
323

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

371
324

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

79
325

*ฟรี ค่าลงทะเบียน* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าอบรม กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (แบออนไลน์) ระหว่าง 21 - 22 มิ.ย. 64 โดยสมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64

156
326

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

612
327

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

207
328

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA ระหว่าง 5 มิ.ย. – 24 ส.ค. 2564

73
329

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเภสัชกรรมในระบบคุณภาพ (ทั้งหมด 12 หลักสูตร)

63
330

แนวทางรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

789
331

ตรวจสอบคะแนนนิเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) รอบที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2564)

97
332

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง

171
333

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง

156
334

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเิด่น ปี 2564

89
335

แจ้งส่งมอบ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

151
336

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 45 เครื่อง งปม 2564

202
337

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จำนวน 11 เครื่อง งปม.2564

133
338

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" ประจำปี พ.ศ.2564

556
339

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ"ประจำปี พศ.2564

32
340

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

112
341

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

119
342

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

30
343

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

421
344

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

131
345

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี โครงการ "Meet the Expert" ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 และวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

79
346

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี การประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (1/2564) ในวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่16-18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

109
347

สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อเรื่อง "Trends in Endodontics...ถึงเวลา up skill" ในรูปแบบ online webinar มีหน่วยกิจกกรมเท่ากับ 6 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พกฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

67
348

แจ้งส่งมอบยูนิตทำฟัน จำนวน 7 เครื่อง

149
349

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง 23 – 25 มิถุนายน 2564 โดยสมัครได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

75
350

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

38
351

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Public Training : Online จำนวน 3 หลักสูตร (หลักสูตร KM, SOP, SWOT)

50
352

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไตสำหรับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ทั่วไป ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565

39
353

สถานวิทยามะเร็งศิริราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ระหว่าง 6 – 10 ก.ย. 2564 โดยสมัครได้ถึง 23 ส.ค. 2564

87
354

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ โดยให้หน่วยงานกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมได้ตามสะดวก

40
355

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ (Fellowship program on NCDs Interventions) รุ่นที่ 5 ระหว่าง 19 พ.ค. – 6 ส.ค. 2564

66
356

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ สมัครได้ถึง กันยายน 2564

69
357

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สมัครได้ถึง 19 กรกฎาคม 2564

54
358

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่ สมัครได้ถึง 18 มิถุนายน 2564

57
359

แจ้งส่งมอบกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 7 เครื่อง

175
360

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 62 เครื่อง

211
361

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

555
362

แจ้งยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

60
363

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับพยาบาล จำนวน 8 หลักสูตร

84
364

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

60
365

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) สมัครได้ถึง 18 พฤษภาคม 2564

491
366

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

79
367

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุช พ.ศ.2564

585
368

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

4
369

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

82
370

ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2564

48
371

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

77
372

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ (Strategist Course) รุ่นที่ 15 จัดโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ

60
373

แจ้งส่งมอบเครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จำนวน 28 เครื่อง

180
374

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 31 เครื่อง

231
375

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านสุขภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

60
376

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

71
377

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล" ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)

93
378

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The essential in pediatric respiratory care" (หลักสูตร 10 วัน)

59
379

การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน)ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) จัดโดย สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564

71
380

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

126
381

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

4
382

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

3
383

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

353
384

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

840
385

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

11
386

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

44
387

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

46
388

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1,180
389

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

159
390

⨹ ราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม และกรอบรายการวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564 อัพเดท ปรับ 2 รายการ ณ 14 พ.ค.64

248
391

แนวทางการดำเนินงานสำหรับทันตบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) ปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31มี.ค.64

373
392

ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564

95
393

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา" ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

89
394

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 31 ชุด

183
395

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

29
396

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

3
397

(เลื่อนการอบรม) ขอเชิญทันตแพทย์เข้าอบรม หลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) ปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ค. 64

673
398

สำรวจกลุ่มเป้าหมายวัคซีนสำหรับหน่วยงาน สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. และ รพ.สต

1,568
399

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

74
400

อบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู

94
401

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าประชุมหลักสูตร การเตรียมพร้อมรับมือและการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

81
402

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น จำนวน 3 หลักสูตร

78
403

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การวัดแว่นสายตาในเด็ก เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

58
404

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บรายได้ การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน สำหรับ รพ.สต. ระหว่าง 28 – 29 เมษายน 2564

57
405

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ระหว่าง 19 – 20 มิถุนายน 2564

55
406

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับ จำนวน 14 ชุด

208
407

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 33 เครื่อง

270
408

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจจอประสาทตา จำนวน 14 เครื่อง

195
409

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

195
410

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

216
411

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6 หลักสูตร จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

65
412

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “New Era ; bundle of care” จากความรู้สู่การปฏิบัติ” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

55
413

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 เรื่อง “CBT in emerging issues in adolescent”: Hybrid program จัดโดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที

140
414

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง จัดโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย จำนวน 2 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

67
415

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง

220
416

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564 Family medicine In challenging Time และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และภาค

103
417

ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษ จำนวน 6 รุ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564

90
418

สำเนาคำสั่งและสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตออกวิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน

171
419

ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่่ 16-18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย ห้องกิ่งเพชร ราชเทวีกรุงเทพ กรุงเทพฯ

85
420

ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น จัดโดย ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย จำนวน 4 รุ่นๆละ 16 คน ณ โรงแรม เอส อเวนิว กรุงเทพฯ

83
421

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2564

77
422

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายและเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

50
423

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

82
424

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การ Satir model จำนวน 5 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ รวม 9 โครงการ จ

54
425

ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล และอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด จำนวน 9 หลักสูตร

75
426

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

705
427

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 62 เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

379
428

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ 25 เครื่อง งปม.2564

201
429

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ หลักการทำงาน การใช้งาน และตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์

77
430

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

63
431

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

919
432

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่าง 18 - 20 พ.ค. 64

87
433

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ Admissions

76
434

ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมธาราแกรนด์

78
435

สถาบันพัฒนศาสตร์จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

47
436

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “2021 Approaches in Pediatric Dentistry” ในระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

40
437

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ เรื่อง “ID Rama Symposium 2021” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

84
438

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จ.ขอนแก่น

53
439

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,262
440

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

1,271
441

สถานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฯ โควิด-19

230
442

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

305
443

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1,731
444

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2P Safety

2,369
445

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2664 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 64

107
446

ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ Webinar

84
447

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 11 สมัครภายในวันที่ 9 เม.ย. 64

75
448

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

89
449

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand in Hand Injuries ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์โรงพย

89
450

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

68
451

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยแลเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ จัดโดย คณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 เมาายน 2564 โดยการประชุมผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์

67
452

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 - 4

84
453

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - 4

75
454

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 - 3

85
455

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Upskill for oral health transformation ระหว่าง 7 – 8 มิถุนายน 2564

130
456

วพบ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และการผดุงครรภ์

62
457

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ TASP Annual Scientific Meeting 2021 ในวันที่ 21 พ.ค. 2564

55
458

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 40

47
459

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำงาน การใช้งานและตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง 22 เม.ย. - 21 พ.ค. 64 จำนวน 15 หลักสูตร

43
460

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

2,690
461

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1,181
462

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

536
463

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

3
464

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก ระหว่าง 26 – 30 เมษายน 2564

113
465

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง Nursing Management for Pediatric Heart Disease ระหว่าง 5 – 9 กรกฎาคม 2564

95
466

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง Leading Culture Transformation for Healthcare วันที่ 27 เมษายน 2564

75
467

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

70
468

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรม Breastfeeding First and Best: Theory and Art of Practice ระหว่าง 18 – 21 พฤษภาคม 2564

65
469

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564 และ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ระหว่าง 26 – 27 เมษ

54
470

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับปรับพื้นฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 2

41
471

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล ระหว่าง 12 – 14 พฤษภาคม 2564

76
472

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอัลตราซาวด์ เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564

55
473

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สมัครได้ถึง 20 เมษายน 2564

55
474

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 หัวข้อ Inclusive Trauma Care System ระหว่างวันที่ 28-30 เมาายน 2564 ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

88
475

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2564 ในวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564

68
476

คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดประชุมวิชาการ“วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนกับการเป็นข้าราชการยุคใหม่” ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก

65
477

คณะแพทยศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

67
478

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา

101
479

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใผ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล

68
480

ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

80
481

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการบริการโลหิต

74
482

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ประจำปี 2564

77
483

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

67
484

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

73
485

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2562)

53
486

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - 4

39
487

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาตามหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อทักท้วงข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างของ

40
488

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม รุ่นที่ 1 - 5

46
489

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรรัฐ รุ่นที่ 1 - 4

51
490

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 4

59
491

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ

170
492

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง(ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่1-รุ่นที่2 ระหว่างเดือนมีนาคม-

71
493

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบe-GP”รุ่นที่1-รุ่นที่4 ระหว่างเดือน พ

81
494

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ'รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนสิงหาคม 2564 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

93
495

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางปฏิบัติ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

516
496

สป.สธ. ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 64

69
497

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.พ.

77
498

สป. ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (ส่งเอกสารถึง สป. ภายใน 31 มี.ค. 64)

651
499

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การขอขอมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

77
500

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

20
501

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

56
502

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

70
503

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

76
504

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักกำหนดอาหาร ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 64 ณ ม.มหาสารคาม

102
505

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

542
506

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

378
507

ประกาศผุ็ชนะรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ

293
508

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 รูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์

120
509

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพัน์ธ 2564

247
510

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข

104
511

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

277
512

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

236
513

รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

102
514

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

10
515

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

125
516

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2564 จำนวน 3 หลักสูตร

181
517

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดทำโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" สำหรับข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 3,000 บาท (สาม

148
518

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 7 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

404
519

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

268
520

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

187
521

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

202
522

แจ้งส่งมอบกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ 31 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงิน งปม.2564

295
523

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ ขอเชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง 18 มี.ค. - 9 เม.ย. 64

104
524

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พ.ค. 64 ผ่านรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์

340
525

QR Code link ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

752
526

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

207
527

สถาบันพัฒนาศัยภาพผู้นำ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 199 - 201

103
528

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

43
529

พชอ.64

67
530

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต..สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

97
531

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 หลักสูตร

77
532

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28

68
533

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรช่างกายอุปกรณ์

64
534

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 30 เม.ย. 64

124
535

ม.สวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนการ” ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

68
536

รพ.เมตตารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญอบรมหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 14 ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2564

76
537

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2564

424
538

วพบ.ราชชนนี นครลำปาง ขอเชิญอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564

276
539

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์

203
540

วัคซีนโควิด 19

554
541

วัคซีนโควิด 19

1,582
542

วัคซีน Covid 19

52
543

วัคซีน Covid 19

108
544

วัคซีนโควิด 19

73
545

กรมอนามัย ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2564

131
546

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10

109
547

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

1,561
548

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

418
549

คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

293
550

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลมารดาทารก ยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 :บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา (ประชุมออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564

307
551

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSOฯ รุ่นที่ 12 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ม.สวนดุสิต

95
552

ประกาศการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

514
553

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย กำหนดอบรม เรื่องคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

81
554

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

667
555

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

608
556

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ฉบับนักวิชาชีพ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 มิ.ย. 64

103
557

สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์การสมมรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

532
558

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 6

68
559

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 – 4

75
560

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 3

68
561

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Practical and Future trend in family Medicine ระหว่าง 1 - 2 เมษายน 2564

57
562

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

86
563

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติ เรื่อง วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่าง 5 – 9 เมษายน 2564

98
564

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

64
565

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ ระหว่าง 10 พฤษภาคม – 29 สิงหาคม 2564

50
566

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2564

49
567

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ระหว่าง 18 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2564

43
568

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

285
569

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

1,131
570

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

3
571

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

148
572

สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก" ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

94
573

สภาการสาธารณสุขชุมชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าอบรมในระบบ Online ตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

88
574

วพบ.ศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 6 มี.ค. – 31 ก.ค. 2564

163
575

แจ้งรายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

795
576

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

828
577

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เปิดรับสมัคร และขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา” เป็น 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

82
578

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด ระหว่าง 9-12 มีนาคม 2564

180
579

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี พ.ศ. 2564

107
580

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

113
581

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

683
582

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

3
583

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

82
584

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 3

94
585

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 4

83
586

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 - 2

88
587

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานฯ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 38

95
588

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.ราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

108
589

การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2564

431
590

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1,187
591

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2565

104
592

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

94
593

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

114
594

สป. รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26

85
595

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

168
596

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

111
597

สป. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564

104
598

สภาการสาธารณสุขชุมชน เชิญร่วมอบรมและแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

202
599

วสส.ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

333
600

กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))

95
601

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

89
602

คู่มือนิเทศ CUP 64

426
603

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

112
604

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Bridging the gap between scientific knowledge and clinical practice ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

87
605

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

80
606

สป. ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการบูรณาการ การตรวจร่างกายทางออโธปิดิกส์และหัตถเวชกรรมไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

77
607

สป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

81
608

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

203
609

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

47
610

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) หน่วยงานวิจัยภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและเชิญบุคลากรเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัส

111
611

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

10
612

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

257
613

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

570
614

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

5
615

ขอให้บันทึกข้อมูลในแบบสำรวจ

629
616

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ช. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ผ่าน QR Code

101
617

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

556
618

วพบ. เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน” รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

199
619

กรมอนามัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร ทันตสาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์ ปี 2564

280
620

แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการอบรม "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ" ปี 2564 เป็นแบบ Online

104
621

แจ้งการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ระหว่าง 14 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64

215
622

วพบ. พระพุทธบาท ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ ระหว่าง 2 ส.ค. - 19 พ.ย. 2564

233
623

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

106
624

ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 2564

101
625

ขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หัวข้อ Ignite and Reframe Your Thinking : Detours, Details, and Design (Concept) ระหว่าง 3-5 ก.พ. 2564

92
626

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2564

13,917
627

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564

116
628

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการวิชาการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

115
629

สถาบันเวชศาสตร์ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและขยายเวลาการสมัครอบรม หลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม เป็นระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564

157
630

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

812
631

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

817
632

ขอแจ้งเลื่อนโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดวันใหม่

679
633

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดการระบบเครือข่ายด้วย Mikro Tik

154
634

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12

291
635

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” รุ่นที่ 11

185
636

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารโรงพยาบาล

142
637

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

152
638

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

126
639

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รุ่นที่ 16

91
640

สถาบันแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม ทั้งหมด 5 หลักสูตร

85
641

โรงพยาบาลเมตารักษ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 จำนวน 4 รุ่น

87
642

สถาบันเวชศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2564

76
643

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

92
644

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

79
645

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

82
646

การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

14,033
647

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

3
648

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

3
649

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

1,031
650

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

760
651

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 2564

106
652

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา กำหนดอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 64 ณ ม.บูรพา

149
653

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพ

142
654

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564

106
655

สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ Trainer Bank

115
656

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

272
657

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

123
658

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1,753
659

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ HRCT : การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

128
660

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-congress Workshop เรื่อง "Neonatal Thermal Management" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 22 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทสไทย เรื่อง "Smart Practice in Neona

193
661

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

254
662

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

150
663

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่อง product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box) ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 64 ณ ม.มหิดล

176
664

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร

108
665

รพ.ศรีธัญญากำหนดจัดอบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน จำนวน 6 ระยะ ระหว่างเดือน ม.ค. - เม.ย. 64 ณ รพ.ศรีธัญญา

308
666

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

572
667

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

435
668

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

419
669

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

105
670

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

138
671

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก

121
672

1. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564

1,073
673

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพHPT รุ่นที่ 5 ปี 64

170
674

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

96
675

ม.สวนดุสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลฯ ปีงบประมาณ 64 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.สวนดุสิต

78
676

สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

84
677

แผนที่

406
678

การติดต่อ

1,998
679

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ตุลาคม 2563

143
680

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

770
681

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ต.ค.2563

1,255
682

แจ้งผลพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563

120
683

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

127
684

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่

288
685

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

855
686

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

322
687

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 36

766
688

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564

253
689

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

113
690

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน 2563

618
691

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2563

672
692

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ โรคทางระบบหายใจ และเวชกำบำบัดในเด็ก ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ ม.ขอนแก่น

123
693

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ.จำนวน 7 สาขา

121
694

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

109
695

สมาคมเวชสารสนเทศไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล จำนวน 2 รุ่น ในเดือนธันวาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข

119
696

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่องการบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.มหิดล

101
697

แนวทาง/แบบประเมินการดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564

2,277
698

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ปีงบประมาณ2564 (70%,20%และ10%)

1,344
699

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ. 2563

101
700

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

86
701

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครอง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือน ก.พ. และ ก.ย. 64 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชลบุรี

107
702

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

90
703

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

104
704

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

79
705

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค.64 ม.มหิดล

92
706

วพบ.กรุงเทพ กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Update in NICU 2021 ระหว่า่งวันที่ 22-24 ก.พ.64 ณ วพบ.กรุงเทพ

99
707

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1,101
708

ไฟล์ชี้แจงแนวทางกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 *สสจ ขอนแก่น 9 ธค 63

731
709

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา ฯ จำนวน 7 โครงการ

105
710

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

115
711

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

106
712

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

120
713

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค และ น้ำเสีย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

462
714

โครงการ พชอ.

166
715

โครงการ พชอ.

226
716

โครงการ พชอ.

95
717

แผนปฏิบัติการ พัฒนาแรงงานนอกระบบ สสจ.ขอนแก่น 2564

193
718

การฝึกงานนิสิต มมส. (พย-ธค63)

435
719

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

513
720

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16

465
721

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เปิดรับสมัครหลักสูตร การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

128
722

ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร

101
723

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

100
724

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

128
725

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตระยะสั้น 7 สาขา

83
726

สภาการพยาบาลรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 2 สาขา

66
727

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1,045
728

คู่มือ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น (Review)

4,219
729

ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

69
730

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

81
731

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษการผลิต Paramedic ของประเทศไทย ของคณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

79
732

สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 หลักสูตร

283
733

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลฯ ปี 64 รุ่นที่ 6 ในวันที่ 4 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

79
734

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ งบประมาณปี 2563

474
735

PMQA บริหารความเสี่ยง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

362
736

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs ระหว่างวันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ม.เกษตรศาสตร์

79
737

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บึคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

76
738

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่นของสมาคม

69
739

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กำหนดจัดประชุมวิชาการ ICN Forum 15 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 64 ณ จังหวัดเชียงใหม่

164
740

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบ 64 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 63 ณ ม.สวนดุสิต

95
741

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดฝึกอบรมแก่บุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับครอบครัว จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-มี.ค. 64 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

80
742

ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี 64 จำนวน 39 หลักสูตร

94
743

วพบ.นครราชสีมา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดนครราชสีมา

125
744

กองพยาบาล สป.สธ. กำหนดจัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร

145
745

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันสถาปนา 10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.63 - 1 ธ.ค. 63 ณ มรภ.อุบลราชธานี

85
746

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

79
747

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้างฯ ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 63 ณ โรงแรมมันตรา วารี จ.ขอนแก่น

122
748

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563

361
749

ขอเชิญลงชื่อเข้าร่วมประชุม

579
750

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

1,390
751

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข

463
752

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ฯ ปี 2564

180
753

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

885
754

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี 2564 และนำเสนอผลงานวิจัย วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์

155
755

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

101
756

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ หัวข้อ "๊Update in Gynecologic Endocrinology Treatment"

171
757

เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.ขอนแก่น

123
758

รายงานและใบประกาศสุขาภิบาลอาหาร

192
759

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2564

324
760

ทันตแพทสมาคมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

103
761

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ "วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563

153
762

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

340
763

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Best Practice in Blood Transfusion Service ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

191
764

รายงาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก” (World Toilet Day)

347
765

สปสธ. ประชาสัมพันธ์การการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

100
766

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ ถูกต้อง ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

85
767

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของชมรมศึกษาโรคปวดศรีษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

80
768

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

151
769

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น กำนดจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 31 พ.ค. 64 ณ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

100
770

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

76
771

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

67
772

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ

130
773

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เดือน พ.ย. 2563 ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

67
774

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเพิ่มผลผลิตภาครัฐ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

67
775

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1,286
776

ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล(กวป.) ครั้งที่10/2563

758
777

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2563

56
778

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (2)

132
779

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (1)

121
780

ประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคอแฟริกา

86
781

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการ

94
782

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

660
783

การขอรับประเมินมาตรฐานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA: Environmental Health Accreditation) จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

562
784

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว

105
785

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รุ่นที่ 8/2564

298
786

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รุ่นที่ 15/2564

442
787

ไฟล์นำเสนอสุขภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ตค 63

290
788

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

978
789

ประชาสัมพันธ์ประกาศแพทยสภา เรื่องการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทยย์ภาครัฐ

103
790

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2564

147
791

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2564

1,325
792

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุฯ รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน พ.ย. 63-ก.ค. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

97
793

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสุตร แนวทางในการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

90
794

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้ืองต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-6 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพฯ

91
795

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสุตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือนพ.ย. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ