หน้าหลัก

เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศ ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

จำนวน 9 อำเภอ
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ


ไฟล์แนบ :

41051_1.ประกาศ_สสจ.ขอนแก่น_ลว._25-11-65.pdf

10450_2._แบบฟอร์มใบสมัครฯ.doc

เลขที่ : CTCODE00010607

Blogger : นางสาวอัมรา ตุแก้ว

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 28/11/2565 14:56:50

Hit : 332

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเภสัชกร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา


ไฟล์แนบ :

80815_scan_ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น_พรก.pdf

เลขที่ : CTCODE00010604

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 25/11/2565 13:43:05

Hit : 238

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ราย


ไฟล์แนบ :

62854_18_พ.ย.65.pdf

เลขที่ : CTCODE00010599

Blogger : นางสาวชวนพิศ ดิกขุนทด

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 18/11/2565 13:54:23

Hit : 382

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเภสัชกร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา


ไฟล์แนบ :

41237_scan_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf

เลขที่ : CTCODE00010592

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 16/11/2565 10:15:58

Hit : 375

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน วันแพทย์ และร่วมการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD)

profiles-thumbnail

ไฟล์แนบ :

77023_ประชาสัมพันธ์งานวันแพทย์.pdf

เลขที่ : CTCODE00010589

Blogger : นางสาวทิพวรรณ หมื่นสา

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 11/11/2565 16:01:48

Hit : 48

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา


ไฟล์แนบ :

36279_scan__ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ_พรก.pdf

เลขที่ : CTCODE00010578

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 04/11/2565 16:51:26

Hit : 459

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

รายละเอียดตามลิ้ง https://drive.google.com/drive/folders/1FOqfSVlmMt1Liy9EvTzMeD1JGZ7RtgLe


ไฟล์แนบ :

10749_ศิษย์เก่าดีเด่น_บัณฑิตวิทยาลัย_มหาวิทยาลัยมหิดล.pdf

เลขที่ : CTCODE00010568

Blogger : นางสาวทิพวรรณ หมื่นสา

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 02/11/2565 14:45:05

Hit : 104

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

รายละเอียดตามลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1G9cVA25T9Zs65c4Qv-EOp8vIwlZLWXeT


ไฟล์แนบ :

39849_ศิษย์เก่าดีเด่น_คณะสังคมสงเคราะห์_มธ.pdf

เลขที่ : CTCODE00010567

Blogger : นางสาวทิพวรรณ หมื่นสา

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 02/11/2565 14:43:27

Hit : 77

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 ราย


ไฟล์แนบ :

81111_27_ต.ค.65.pdf

เลขที่ : CTCODE00010552

Blogger : นางสาวชวนพิศ ดิกขุนทด

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 31/10/2565 16:12:34

Hit : 333

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2565

ไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ :

24369_สำเนาของ_สิ่งที่ส่งมาด้วย_ขึนเวป.xls

24375_งบทดลอง_กย.65.pdf

เลขที่ : CTCODE00010550

Blogger : นางขนิษฐา นนทะสิงห์

กลุ่มงาน : บริหาร

วันที่สร้าง : 31/10/2565 10:21:36

Hit : 149

ดูต่อทั้งหมด...

บทความอื่นๆ
ลำดับ
ชื่อบทความ
อ่าน
1

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

306
2

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

419
3

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเภสัชกร

567
4

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

304
5

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน

103
6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

184
7

ประกาศดีเด่น - ดีมาก และประกาศอัตราร้อยละฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

2,058
8

เล่มสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

273
9

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

483
10

ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

443
11

ประกาศเลื่อนการจัดสอบพนักงานราชการทั่วไป สำหรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

391
12

ประกาศคะแนนผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

471
13

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

499
14

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และครั้งที่ 3

356
15

การอุทธรณ์คะแนนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

381
16

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

498
17

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

774
18

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ ส 2

506
19

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

807
20

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

422
21

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

601
22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

353
23

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

548
24

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

168
25

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

379
26

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

472
27

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

807
28

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

889
29

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

649
30

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

285
31

คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

90
32

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

442
33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

495
34

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

519
35

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

867
36

รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

425
37

รับสมัครข้าราชการเพื่อ รับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

801
38

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

818
39

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

839
40

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,726
41

ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

620
42

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,342
43

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

4,628
44

แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)

711
45

ขอเผยแพร่ผลการวิจัยและ Roadmap การบริการสาธารณสุขที่ยืนหยัดปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองขอนแก่นในอนาคต 2580

284
46

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

506
47

Live การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7

1
48

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

849
49

การรายงานการพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS ไตรมาสที่ ๒

1
50

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7

397
51

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

671
52

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

797
53

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

498
54

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

659
55

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,332
56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

622
57

แจ้งจัดสรรเงินกู้ COVID-19 ปี 64

732
58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,539
59

แจ้งจัดสรรงบเงินกู้ Covid-19 ปี 2564

608
60

ขอเผยแพร่รายงานการวิจัยและคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

464
61

ขอเผยแพร่วามรู้จากผลงานวิจัย Policy Brief ที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19

420
62

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.cpird.in.th หัวข้อข่าวการรับสมัคร : ทุนแพทย์ประจำบ้าน

295
63

ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

59
64

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

563
65

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

72
66

การเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

41
67

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม

76
68

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2,672
69

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565

541
70

KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 แก้ไขครั้งที่ 2

415
71

การรายงานการพัฒนาสถานพยาบาลตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)

104
72

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

434
73

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

703
74

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น ปีงปบระมาณ 2565

537
75

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

453
76

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

745
77

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

1
78

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

310
79

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

726
80

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

660
81

ขอเชิญ ดาวน์โหลด

600
82

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

1,089
83

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,181
84

แผนรองรับนโยบายเปิดประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์ COVID-19

847
85

ประกาศรายชื่อข้าราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564

3,821
86

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

793
87

เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1
88

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1
89

แบบประเมินความพร้อมมาตรการปลอดภัยองค์กร (Covid Free Setting) ในโรงพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.64

929
90

แจ้งการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

973
91

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิคและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการทั่วไป)

872
92

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1
93

แบบประเมินความพร้อม มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ใน รพ.

1
94

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

1,083
95

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

475
96

แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

897
97

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

1,505
98

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

1,338
99

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,104
100

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

854
101

รายละเอียดรายการบัญชีสำคัญประกอบงบทดลอง เรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 ประจำปีงบประมาณ 2564

816
102

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1
103

ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2565 รอบที่ 1

1,804
104

สรุปผลการนิเทศ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

1,230
105

แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1,281
106

แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยช่วงวิกฤติโควิด-19 (สำหรับแพทย์แผนไทย)

919
107

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

802
108

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,003
109

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,068
110

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1
111

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1
112

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

238
113

ประกาศผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินครั้งที่ ของ พนักงานราชการทั่วไป

810
114

คุะแนนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่าย บริการสุขภาพ (cup) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้สามารถอุทธรณ์คะแนนได้ ภายใน วันที่ 15-19 กันยายน 2564

1
115

กำหนดการจัดสอบพนักงานราชการการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

752
116

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

1
117

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

775
118

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และหลักสูตร PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใน

598
119

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร จำนวน 3 หลักสูตร

557
120

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 แจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 7 – 8

1
121

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

1
122

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

709
123

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

735
124

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

756
125

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

198
126

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564 “STROKE Plus” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference Webex)

674
127

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ประกาศ

762
128

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

1
129

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย แจ้งเลื่อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

1
130

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง “A Practical Approach in Pediatric Cardiology Diseases and Critical care” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน เวลา 08.00-16.00 น. โดยผ่านระบบ Zoom

717
131

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Management of Endodontic Challenges for Best Clinical Practice” ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564

1
132

**ด่วนที่สุด** สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าอบรม การตรวจประเมินโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ระหว่าง 7 – 8 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 5 ส.ค. 64

1
133

*ด่วนที่สุด* ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “EBM Research Methodology and Biostatistics” อบรมระหว่าง 2 – 6 สิงหาคม 2564

1
134

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Update Critical Care 2021 for Nurse อบรมระหว่าง 6 – 8 กันยายน 2564 สมัครได้ถึง 31 สิงหาคม 2564 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น ) อบรมระ

1
135

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1
136

สมาคมเซลล์บำบัดไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 11) สมัครได้ถึง 11 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2564

1
137

กรมควบคุมโรค ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม สมัครได้ถึง 30 กันยายน 2564 และอบรมตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

1
138

กองบริหารงานสาธารณสุข สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมระหว่าง เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

1
139

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบโควตาพิเศษในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 โควตา สำหรับบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย

10
140

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นสถานบริการสุขภาพ อบรมวันที่ 2-13 สิงหาคม 2564

1
141

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่ง อบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

1
142

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดในการส่งเสริมการให้นมบุตร โดยผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

1
143

ขอเผยแพร่วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

140
144

ขอเผยแพร่วารสารวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมาายน 2564

1
145

การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์ COVID-19 cohort ward / HI/ CI/ โรงพยาบาลสนาม

1
146

เปิดรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565

1
147

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021: Pharmacotherapy of the Eye ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event

1
148

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1
149

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

1
150

ประกาสผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 2 เครื่องรวมในคราวเดียวกัน ให้แก่ รพ.ชุมแพ

1
151

แนวทางการดำเนินงานศูนย์แยกกักตัวในชุมชน COVID-19 Home isolation/Community isolation

1
152

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (MDCU Congress 2021) จัดโดยคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ (Full Virtual Platform)

1
153

ขอเชิญเข้าร่วมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “Crouch Gait in Cerebral Palsy: Step Approach and Correction” ในโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22

1
154

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

1
155

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น

1
156

คำแนะนำและแนวทาง งานฌาปนกิจศพ COVID-19

1
157

คำแนะนำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในสถานการณ์ COVID-19

1
158

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

1
159

แนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน Home Isolation และ Community Isolation จังหวัดขอนแก่น

1
160

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ประจำปี

1
161

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก เม.ย.2564

1
162

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1
163

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1
164

รายชื่อพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)

1
165

สมาคมเวชสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564

1
166

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 44

1
167

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

1
168

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

1
169

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

1
170

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

1
171

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

1
172

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

1
173

การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

1
174

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 94 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

1
175

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564

1
176

*ด่วนที่สุด* สป. แจ้งเลื่อนการอบรม หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

1
177

*ด่วน* Thohun-National Coordinating Office ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Simulation of Multi-Sectoral Coordination for Rabies Outbreaks Response สมัครได้ถึง 27 กรกฎาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564

1
178

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศักยภาพใหม่ผู้นำแบบอไจล์ สมัครได้ถึง 8 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564

1
179

ประกาสประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่ รพ.ชุมแพ

1
180

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 16 – 17 กันยายน 2564

1
181

*ด่วนที่สุด* ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญข้าราชการ และบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 3 – 6 สิงหาคม 2564 สมัครได้ถึง 16 กรกฎาคม 2564

1
182

สภาการพยาบาล รับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขึ้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ถึง 30 ก.ย. 64

1
183

ทันตแพทยสภา จัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 4 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Thaidentalcouncilce

1
184

คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอบรมระยะสั้น

1
185

*ด่วน* สถาบันเวชศาสตร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตร Case based Leaming in Geriatric Ambulatory Care วันที่ 19 - 23 ก.ค. 64 สมัครได้ถึง 15 ก.ค. 64

1
186

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ ระหว่าง 2 - 13 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 20 ก.ค. 64

1
187

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ

1
188

สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงอิสระ โดยรับสมัครวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

1
189

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 6 กันยายน – 26 ธันวาคม 2564

1
190

สถาบันพัฒนศาสตร์ แจ้งวันฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่าง 19-20 กรกฎาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง 20-23 กรกฎาคม 2564 โดยสมัครได้ถึง 15 กรกฎาคม 2564

1
191

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 43

1
192

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565

1
193

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปี 2564 ในวันที่ 24-25 ก.ค. 2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1
194

ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1
195

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1
196

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1
197

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1
198

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

1
199

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

1
200

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

1
201

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล

1
202

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1
203

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1
204

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1
205

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1
206

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564

1
207

แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (คลินิกขอใหม่)

1
208

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1
209

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมสัมนาออนไลน์ "7th MISUR International congress Minimally Invasive Surgery"

1
210

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R อบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

1
211

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่11 (ปนป.11) อบรมระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – มีนาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

1
212

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการส่งเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่12 อบรมระหว่างเดือนกันยายน 2564 – มิถุนายน 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

1
213

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

1
214

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

1
215

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

1
216

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

1
217

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 จัดโดย กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

1
218

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16 th International Conference on Humanities and Social Sciences : IC Huso 2021)

1
219

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 จัดโดยสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

1
220

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดดิจิทัลไทย (DUGA) ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

1
221

ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นเล็กใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ ขนาดเล็ก ที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่ายน้ำหนักเบา จำนวน 31 เครื่อง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1
222

*ด่วนที่สุด* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 10 สมัครได้ถึง 25 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 5 – 9 ก.ค. 64

1
223

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for the Future Government) วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 – 16.00 น.

1
224

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดัเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2564

1
225

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือดศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2564

1
226

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ

1
227

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

1
228

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน โครงการ “Meet the Expert” ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯและขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1
229

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) และขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1
230

*ด่วนที่สุด* ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ สมัครได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

1
231

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป อบรมระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

1
232

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร อบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 4 สิงหาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

1
233

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 อบรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

1
234

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

1
235

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

1
236

แจ้งส่งมอบเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ รพ.ร.กระนวน

1
237

*ด่วนที่สุด* ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ (ส่งบทความภายใน 15 มิ.ย. 64)

1
238

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

1
239

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

1
240

การประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

1
241

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

1
242

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

1
243

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

1
244

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 หัวข้อ "CBT for emerging issues in adolescent": Hybrid program ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

1
245

kkpho-2021

1
246

สรุปผลคะแนนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จ.ขอนแก่น รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

1
247

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

1
248

สสจ.ขอนแก่น 2564

1
249

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

1
250

ข้อมูลทั่วไป

1
251

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ เรื่อง “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric” ระหว่างวันที่ 16 – 20 ส.ค. 64

1
252

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเด็ก ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 64

1
253

วพบ. ราชบุรี ขอเชิญร่วมประชุมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทันยุค สมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 14 – 16 มิ.ย. 64

1
254

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2564

1
255

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท) รุ่นที่ 13 สมัครได้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 64 และอบรมระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 64 – 14 ม.ค. 65

1
256

แจ้งส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ

1
257

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

1
258

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

1
259

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เรื่อง "OB GYN:Common Problems Unlocked" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด

1
260

ึสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" รูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ Online ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM

1
261

แจ้งส่งมอบเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ งปม.2564

1
262

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเลื่อนจัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Upskill for oral health transformation” เป็นวันที่ 19 – 20 ก.ค. 2564 จากเดิมวันที่ 7 – 8 มิ.ย. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์

1
263

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

1
264

ม.ราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัคร น.ศ. เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สมัครได้ถึง 15 มิ.ย. 64

1
265

สป. ขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online หัวข้อ System Manager & Care Manager (SMCM 2021) เป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2021 โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 64

1
266

วพบ.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องสูงอายุมีภาวะ ความท้าทายของพยาบาลยุควิภีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค.64

1
267

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

1
268

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัควีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 สมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-15 ส.ค.64

1
269

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากฯ

1
270

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ

1
271

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

1
272

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ชั้นปีที่ 2

1
273

แจ้งส่งมอบเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธิปิดิกส์

1
274

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 4 เครื่อง รพ.ร.กระนวน

1
275

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง รพ.ร.กระนวน

1
276

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1
277

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

1
278

*ฟรี ค่าลงทะเบียน* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าอบรม กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (แบออนไลน์) ระหว่าง 21 - 22 มิ.ย. 64 โดยสมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64

1
279

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1
280

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

1
281

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA ระหว่าง 5 มิ.ย. – 24 ส.ค. 2564

1
282

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเภสัชกรรมในระบบคุณภาพ (ทั้งหมด 12 หลักสูตร)

1
283

แนวทางรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

1
284

ตรวจสอบคะแนนนิเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) รอบที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2564)

1
285

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง

1
286

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง

1
287

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเิด่น ปี 2564

1
288

แจ้งส่งมอบ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

1
289

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 45 เครื่อง งปม 2564

1
290

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จำนวน 11 เครื่อง งปม.2564

1
291

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" ประจำปี พ.ศ.2564

555
292

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ"ประจำปี พศ.2564

1
293

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

1
294

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

1
295

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

1
296

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1
297

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

1
298

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี โครงการ "Meet the Expert" ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 และวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

1
299

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี การประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (1/2564) ในวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่16-18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

1
300

สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อเรื่อง "Trends in Endodontics...ถึงเวลา up skill" ในรูปแบบ online webinar มีหน่วยกิจกกรมเท่ากับ 6 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พกฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

1
301

แจ้งส่งมอบยูนิตทำฟัน จำนวน 7 เครื่อง

1
302

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง 23 – 25 มิถุนายน 2564 โดยสมัครได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

1
303

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

1
304

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Public Training : Online จำนวน 3 หลักสูตร (หลักสูตร KM, SOP, SWOT)

1
305

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไตสำหรับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ทั่วไป ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565

1
306

สถานวิทยามะเร็งศิริราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ระหว่าง 6 – 10 ก.ย. 2564 โดยสมัครได้ถึง 23 ส.ค. 2564

1
307

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ โดยให้หน่วยงานกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมได้ตามสะดวก

1
308

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ (Fellowship program on NCDs Interventions) รุ่นที่ 5 ระหว่าง 19 พ.ค. – 6 ส.ค. 2564

1
309

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ สมัครได้ถึง กันยายน 2564

1
310

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สมัครได้ถึง 19 กรกฎาคม 2564

1
311

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่ สมัครได้ถึง 18 มิถุนายน 2564

1
312

แจ้งส่งมอบกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 7 เครื่อง

1
313

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 62 เครื่อง

1
314

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1
315

แจ้งยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

1
316

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับพยาบาล จำนวน 8 หลักสูตร

1
317

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

1
318

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) สมัครได้ถึง 18 พฤษภาคม 2564

1
319

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

1
320

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุช พ.ศ.2564

1
321

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

1
322

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

1
323

ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2564

1
324

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

1
325

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ (Strategist Course) รุ่นที่ 15 จัดโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ

1
326

แจ้งส่งมอบเครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จำนวน 28 เครื่อง

1
327

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 31 เครื่อง

1
328

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านสุขภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1
329

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

1
330

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล" ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)

1
331

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The essential in pediatric respiratory care" (หลักสูตร 10 วัน)

1
332

การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน)ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) จัดโดย สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564

1
333

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

1
334

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

1
335

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

1
336

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

1
337

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

1
338

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

1
339

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

1
340

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

1
341

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1
342

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

1
343

⨹ ราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม และกรอบรายการวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564 อัพเดท ปรับ 2 รายการ ณ 14 พ.ค.64

247
344

แนวทางการดำเนินงานสำหรับทันตบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) ปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31มี.ค.64

372
345

ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564

1
346

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา" ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1
347

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 31 ชุด

1
348

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

1
349

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

1
350

(เลื่อนการอบรม) ขอเชิญทันตแพทย์เข้าอบรม หลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) ปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ค. 64

1
351

สำรวจกลุ่มเป้าหมายวัคซีนสำหรับหน่วยงาน สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. และ รพ.สต

1,567
352

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

1
353

อบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู

1
354

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าประชุมหลักสูตร การเตรียมพร้อมรับมือและการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

1
355

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น จำนวน 3 หลักสูตร

1
356

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การวัดแว่นสายตาในเด็ก เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

1
357

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บรายได้ การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน สำหรับ รพ.สต. ระหว่าง 28 – 29 เมษายน 2564

1
358

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ระหว่าง 19 – 20 มิถุนายน 2564

1
359

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับ จำนวน 14 ชุด

1
360

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 33 เครื่อง

1
361

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจจอประสาทตา จำนวน 14 เครื่อง

1
362

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

1
363

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

1
364

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6 หลักสูตร จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1
365

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “New Era ; bundle of care” จากความรู้สู่การปฏิบัติ” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1
366

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 เรื่อง “CBT in emerging issues in adolescent”: Hybrid program จัดโดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที

1
367

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง จัดโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย จำนวน 2 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

1
368

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง

1
369

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564 Family medicine In challenging Time และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และภาค

1
370

ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษ จำนวน 6 รุ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564

1
371

สำเนาคำสั่งและสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตออกวิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน

1
372

ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่่ 16-18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย ห้องกิ่งเพชร ราชเทวีกรุงเทพ กรุงเทพฯ

1
373

ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น จัดโดย ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย จำนวน 4 รุ่นๆละ 16 คน ณ โรงแรม เอส อเวนิว กรุงเทพฯ

1
374

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2564

1
375

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายและเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

1
376

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

1
377

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การ Satir model จำนวน 5 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ รวม 9 โครงการ จ

1
378

ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล และอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด จำนวน 9 หลักสูตร

1
379

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1
380

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 62 เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

1
381

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ 25 เครื่อง งปม.2564

1
382

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ หลักการทำงาน การใช้งาน และตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์

1
383

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

1
384

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

1
385

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่าง 18 - 20 พ.ค. 64

1
386

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ Admissions

1
387

ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมธาราแกรนด์

1
388

สถาบันพัฒนศาสตร์จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

1
389

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “2021 Approaches in Pediatric Dentistry” ในระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

1
390

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ เรื่อง “ID Rama Symposium 2021” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1
391

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จ.ขอนแก่น

1
392

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1
393

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

1
394

สถานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฯ โควิด-19

1
395

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1
396

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1
397

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2P Safety

1
398

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2664 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 64

1
399

ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ Webinar

1
400

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 11 สมัครภายในวันที่ 9 เม.ย. 64

1
401

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1
402

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand in Hand Injuries ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์โรงพย

1
403

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

1
404

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยแลเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ จัดโดย คณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 เมาายน 2564 โดยการประชุมผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์

1
405

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 - 4

1
406

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - 4

1
407

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 - 3

1
408

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Upskill for oral health transformation ระหว่าง 7 – 8 มิถุนายน 2564

1
409

วพบ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และการผดุงครรภ์

1
410

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ TASP Annual Scientific Meeting 2021 ในวันที่ 21 พ.ค. 2564

1
411

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 40

1
412

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำงาน การใช้งานและตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง 22 เม.ย. - 21 พ.ค. 64 จำนวน 15 หลักสูตร

1
413

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1
414

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1
415

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

1
416

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

1
417

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก ระหว่าง 26 – 30 เมษายน 2564

1
418

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง Nursing Management for Pediatric Heart Disease ระหว่าง 5 – 9 กรกฎาคม 2564

1
419

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง Leading Culture Transformation for Healthcare วันที่ 27 เมษายน 2564

1
420

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

1
421

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรม Breastfeeding First and Best: Theory and Art of Practice ระหว่าง 18 – 21 พฤษภาคม 2564

1
422

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564 และ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ระหว่าง 26 – 27 เมษ

1
423

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับปรับพื้นฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 2

1
424

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล ระหว่าง 12 – 14 พฤษภาคม 2564

1
425

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอัลตราซาวด์ เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564

1
426

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สมัครได้ถึง 20 เมษายน 2564

1
427

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 หัวข้อ Inclusive Trauma Care System ระหว่างวันที่ 28-30 เมาายน 2564 ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

1
428

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2564 ในวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564

1
429

คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดประชุมวิชาการ“วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนกับการเป็นข้าราชการยุคใหม่” ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก

1
430

คณะแพทยศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

1
431

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา

1
432

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใผ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล

1
433

ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1
434

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการบริการโลหิต

1
435

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ประจำปี 2564

1
436

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

1
437

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
438

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2562)

1
439

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - 4

1
440

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาตามหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อทักท้วงข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างของ

1
441

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม รุ่นที่ 1 - 5

1
442

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรรัฐ รุ่นที่ 1 - 4

1
443

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 4

1
444

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ

1
445

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง(ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่1-รุ่นที่2 ระหว่างเดือนมีนาคม-

1
446

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบe-GP”รุ่นที่1-รุ่นที่4 ระหว่างเดือน พ

1
447

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ'รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนสิงหาคม 2564 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

1
448

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางปฏิบัติ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

1
449

สป.สธ. ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 64

1
450

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.พ.

1
451

สป. ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (ส่งเอกสารถึง สป. ภายใน 31 มี.ค. 64)

1
452

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การขอขอมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1
453

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

1
454

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

1
455

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

1
456

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

1
457

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักกำหนดอาหาร ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 64 ณ ม.มหาสารคาม

1
458

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

1
459

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

1
460

ประกาศผุ็ชนะรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ

1
461

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 รูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์

1
462

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพัน์ธ 2564

1
463

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข

1
464

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

1
465

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

1
466

รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

1
467

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

1
468

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

1
469

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2564 จำนวน 3 หลักสูตร

1
470

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดทำโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" สำหรับข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 3,000 บาท (สาม

1
471

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 7 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

1
472

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

1
473

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

1
474

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

1
475

แจ้งส่งมอบกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ 31 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงิน งปม.2564

1
476

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ ขอเชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง 18 มี.ค. - 9 เม.ย. 64

1
477

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พ.ค. 64 ผ่านรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์

1
478

QR Code link ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

1
479

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

1
480

สถาบันพัฒนาศัยภาพผู้นำ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 199 - 201

1
481

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

1
482

พชอ.64

1
483

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต..สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

1
484

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 หลักสูตร

1
485

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28

1
486

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรช่างกายอุปกรณ์

1
487

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 30 เม.ย. 64

1
488

ม.สวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนการ” ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

1
489

รพ.เมตตารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญอบรมหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 14 ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2564

1
490

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2564

1
491

วพบ.ราชชนนี นครลำปาง ขอเชิญอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564

1
492

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์

1
493

วัคซีนโควิด 19

553
494

วัคซีนโควิด 19

1
495

วัคซีน Covid 19

51
496

วัคซีน Covid 19

107
497

วัคซีนโควิด 19

72
498

กรมอนามัย ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2564

1
499

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10

1
500

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

1
501

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1
502

คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

1
503

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลมารดาทารก ยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 :บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา (ประชุมออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564

1
504

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSOฯ รุ่นที่ 12 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ม.สวนดุสิต

1
505

ประกาศการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

1
506

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย กำหนดอบรม เรื่องคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

1
507

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

1
508

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

1
509

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ฉบับนักวิชาชีพ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 มิ.ย. 64

1
510

สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์การสมมรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

1
511

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 6

1
512

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 – 4

1
513

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 3

1
514

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Practical and Future trend in family Medicine ระหว่าง 1 - 2 เมษายน 2564

1
515

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

1
516

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติ เรื่อง วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่าง 5 – 9 เมษายน 2564

1
517

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

1
518

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ ระหว่าง 10 พฤษภาคม – 29 สิงหาคม 2564

1
519

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2564

1
520

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ระหว่าง 18 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2564

1
521

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

1
522

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

1
523

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

1
524

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

1
525

สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก" ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

1
526

สภาการสาธารณสุขชุมชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าอบรมในระบบ Online ตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

1
527

วพบ.ศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 6 มี.ค. – 31 ก.ค. 2564

1
528

แจ้งรายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1
529

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

821
530

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เปิดรับสมัคร และขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา” เป็น 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

1
531

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด ระหว่าง 9-12 มีนาคม 2564

1
532

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี พ.ศ. 2564

1
533

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

1
534

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

1
535

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

1
536

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

1
537

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 3

1
538

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 4

1
539

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 - 2

1
540

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานฯ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 38

1
541

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.ราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

1
542

การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2564

1
543

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1
544

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2565

1
545

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

1
546

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1
547

สป. รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26

1
548

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

1
549

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

1
550

สป. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564

1
551

สภาการสาธารณสุขชุมชน เชิญร่วมอบรมและแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

1
552

วสส.ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1
553

กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))

1
554

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

1
555

คู่มือนิเทศ CUP 64

1
556

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

1
557

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Bridging the gap between scientific knowledge and clinical practice ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

1
558

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1
559

สป. ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการบูรณาการ การตรวจร่างกายทางออโธปิดิกส์และหัตถเวชกรรมไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

1
560

สป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1
561

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

1
562

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

1
563

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) หน่วยงานวิจัยภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและเชิญบุคลากรเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัส

1
564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

1
565

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

1
566

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

1
567

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

1
568

ขอให้บันทึกข้อมูลในแบบสำรวจ

1
569

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ช. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ผ่าน QR Code

1
570

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

1
571

วพบ. เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน” รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

1
572

กรมอนามัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร ทันตสาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์ ปี 2564

1
573

แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการอบรม "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ" ปี 2564 เป็นแบบ Online

1
574

แจ้งการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ระหว่าง 14 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64

1
575

วพบ. พระพุทธบาท ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ ระหว่าง 2 ส.ค. - 19 พ.ย. 2564

1
576

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1
577

ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 2564

1
578

ขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หัวข้อ Ignite and Reframe Your Thinking : Detours, Details, and Design (Concept) ระหว่าง 3-5 ก.พ. 2564

1
579

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2564

1
580

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564

1
581

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการวิชาการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

1
582

สถาบันเวชศาสตร์ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและขยายเวลาการสมัครอบรม หลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม เป็นระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564

1
583

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1
584

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1
585

ขอแจ้งเลื่อนโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดวันใหม่

1
586

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดการระบบเครือข่ายด้วย Mikro Tik

1
587

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12

1
588

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” รุ่นที่ 11

1
589

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารโรงพยาบาล

1
590

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

1
591

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

1
592

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รุ่นที่ 16

1
593

สถาบันแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม ทั้งหมด 5 หลักสูตร

1
594

โรงพยาบาลเมตารักษ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 จำนวน 4 รุ่น

1
595

สถาบันเวชศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2564

1
596

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

1
597

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

1
598

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

1
599

การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

1
600

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

1
601

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

1
602

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

1
603

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

1
604

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 2564

1
605

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา กำหนดอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 64 ณ ม.บูรพา

1
606

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพ

1
607

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564

1
608

สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ Trainer Bank

1
609

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

1
610

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

1
611

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1
612

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ HRCT : การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

1
613

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-congress Workshop เรื่อง "Neonatal Thermal Management" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 22 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทสไทย เรื่อง "Smart Practice in Neona

1
614

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1
615

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

1
616

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่อง product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box) ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 64 ณ ม.มหิดล

1
617

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร

1
618

รพ.ศรีธัญญากำหนดจัดอบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน จำนวน 6 ระยะ ระหว่างเดือน ม.ค. - เม.ย. 64 ณ รพ.ศรีธัญญา

1
619

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

1
620

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

1
621

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

1
622

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

1
623

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

1
624

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก

1
625

1. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564

1
626

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพHPT รุ่นที่ 5 ปี 64

1
627

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

1
628

ม.สวนดุสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลฯ ปีงบประมาณ 64 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.สวนดุสิต

1
629

สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

1
630

แผนที่

1
631

การติดต่อ

1
632

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ตุลาคม 2563

1
633

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

1
634

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ต.ค.2563

1
635

แจ้งผลพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563

1
636

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

1
637

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่

1
638

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

1
639

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

1
640

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 36

1
641

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564

1
642

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

1
643

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน 2563

1
644

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2563

1
645

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ โรคทางระบบหายใจ และเวชกำบำบัดในเด็ก ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ ม.ขอนแก่น

1
646

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ.จำนวน 7 สาขา

1
647

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

1
648

สมาคมเวชสารสนเทศไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล จำนวน 2 รุ่น ในเดือนธันวาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข

1
649

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่องการบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.มหิดล

1
650

แนวทาง/แบบประเมินการดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564

1
651

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ปีงบประมาณ2564 (70%,20%และ10%)

1
652

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ. 2563

1
653

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

1
654

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครอง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือน ก.พ. และ ก.ย. 64 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชลบุรี

1
655

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

1
656

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

1
657

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

1
658

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค.64 ม.มหิดล

1
659

วพบ.กรุงเทพ กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Update in NICU 2021 ระหว่า่งวันที่ 22-24 ก.พ.64 ณ วพบ.กรุงเทพ

1
660

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1
661

ไฟล์ชี้แจงแนวทางกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 *สสจ ขอนแก่น 9 ธค 63

1
662

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา ฯ จำนวน 7 โครงการ

1
663

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

1
664

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

1
665

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

1
666

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค และ น้ำเสีย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1
667

โครงการ พชอ.

1
668

โครงการ พชอ.

1
669

โครงการ พชอ.

1
670

แผนปฏิบัติการ พัฒนาแรงงานนอกระบบ สสจ.ขอนแก่น 2564

1
671

การฝึกงานนิสิต มมส. (พย-ธค63)

1
672

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

1
673

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16

1
674

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เปิดรับสมัครหลักสูตร การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

1
675

ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร

1
676

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

1
677

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

1
678

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตระยะสั้น 7 สาขา

1
679

สภาการพยาบาลรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 2 สาขา

1
680

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1
681

คู่มือ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น (Review)

1
682

ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

1
683

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

1
684

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษการผลิต Paramedic ของประเทศไทย ของคณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

1
685

สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 หลักสูตร

1
686

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลฯ ปี 64 รุ่นที่ 6 ในวันที่ 4 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

1
687

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ งบประมาณปี 2563

1
688

PMQA บริหารความเสี่ยง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

1
689

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs ระหว่างวันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ม.เกษตรศาสตร์

1
690

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บึคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

1
691

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่นของสมาคม

1
692

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กำหนดจัดประชุมวิชาการ ICN Forum 15 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 64 ณ จังหวัดเชียงใหม่

1
693

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบ 64 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 63 ณ ม.สวนดุสิต

1
694

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดฝึกอบรมแก่บุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับครอบครัว จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-มี.ค. 64 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

1
695

ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี 64 จำนวน 39 หลักสูตร

1
696

วพบ.นครราชสีมา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดนครราชสีมา

1
697

กองพยาบาล สป.สธ. กำหนดจัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร

1
698

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันสถาปนา 10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.63 - 1 ธ.ค. 63 ณ มรภ.อุบลราชธานี

1
699

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

1
700

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้างฯ ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 63 ณ โรงแรมมันตรา วารี จ.ขอนแก่น

1
701

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563

1
702

ขอเชิญลงชื่อเข้าร่วมประชุม

1
703

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

1
704

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข

1
705

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ฯ ปี 2564

1
706

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

1
707

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี 2564 และนำเสนอผลงานวิจัย วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์

1
708

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

1
709

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ หัวข้อ "๊Update in Gynecologic Endocrinology Treatment"

1
710

เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.ขอนแก่น

1
711

รายงานและใบประกาศสุขาภิบาลอาหาร

1
712

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2564

1
713

ทันตแพทสมาคมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

1
714

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ "วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563

1
715

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

1
716

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Best Practice in Blood Transfusion Service ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

1
717

รายงาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก” (World Toilet Day)

1
718

สปสธ. ประชาสัมพันธ์การการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

1
719

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ ถูกต้อง ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

1
720

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของชมรมศึกษาโรคปวดศรีษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

1
721

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

1
722

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น กำนดจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 31 พ.ค. 64 ณ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

1
723

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1
724

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

1
725

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ

1
726

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เดือน พ.ย. 2563 ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1
727

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเพิ่มผลผลิตภาครัฐ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

1
728

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1
729

ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล(กวป.) ครั้งที่10/2563

1
730

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2563

1
731

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (2)

1
732

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (1)

1
733

ประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคอแฟริกา

1
734

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการ

1
735

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1
736

การขอรับประเมินมาตรฐานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA: Environmental Health Accreditation) จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

1
737

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว

1
738

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รุ่นที่ 8/2564

1
739

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รุ่นที่ 15/2564

1
740

ไฟล์นำเสนอสุขภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ตค 63

1
741

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

977
742

ประชาสัมพันธ์ประกาศแพทยสภา เรื่องการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทยย์ภาครัฐ

1
743

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2564

1
744

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2564

1
745

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุฯ รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน พ.ย. 63-ก.ค. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

1
746

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสุตร แนวทางในการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

1
747

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้ืองต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-6 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพฯ

1
748

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสุตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือนพ.ย. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

1
749

มูลนิธิแพทย์ชนบท ขอเชิญเสนอรายชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์ กนกศักดิ์ พูลเกษร ประจำปี 2564

1
750

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือน พ.ย. 63-ม.ค. 64 ณ จังหวัดสงขลา เชี่ยงใหม่ และกรุงเทพ

1
751

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กำหนดประชุมวิชาการทางการพยาบาล เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพ

1
752

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 63 - 19 มี.ค. 64 ณ กรุงเทพฯฯ

1
753

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุนของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.

1
754

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน และ45 ปี สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเดือน พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1
755

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Move it on : Management for 2Ps in Nursing Organizations ทาง Online ผ่าน Program Zoom ในวันที่ 30 ต.ค. 63

1
756

จังหวัดนครศรีธรรมราช รับย้าย/โอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่าง

106
757

รพ.ดำเนินสะดวกขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการใหเปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

1
758

กระทรวงสาธารณสุขขอส่งสำเนาหนังสือเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

1
759

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมออนไลน์ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์

1
760

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต PICU ระหว่างเดือน พ.ค. - ส.ค. 64 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1
761

สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. 63 ณ จังหวัดชลบุรี

1
762

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 พ.ย. 63 - 7 ก.พ. 64 ณ กรุงเทพฯ

1
763

ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค. 64 ณ จังหวัดเชียงราย

1
764

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดเชียงใหม่

1
765

กระทรวงดิจิทัลฯ (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2020 ในวันที่ 25-26 พ.ย. 63 ณ กรุงเทพฯ

1
766

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

1
767

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

1
768

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

1
769

การรับรองหลักสูตรของกรมสนับสนุสบริการสุขภา

1
770

วพบ.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

1
771

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563

1
772

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตราฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ

1
773

การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง

1
774

สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั่งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

1
775

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ใน Theme "สู้โควิดต้องพิชิต NCDs" (Fight NCDs to defeat COVID) วันที่ 14-15 ธ.ค. 2563 ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

1
776

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

1
777

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน

1
778

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 9 เรื่อง ระบบสุขภาพดิจิทัล Digital Health : New Normal ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล กรุงเทพ

1
779

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่3/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรมวินทรี จ.เชียงใหม่

1
780

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 เรื่อง "Preparation of Ophthalmic Nurses to Lead in the Crucial Year for Vision" ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ วันที่ 26-27 พ.ย. 63

1
781

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ฯ รุ่นที่1-4 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ระหว่างเดือน ม.ค. 64- เดือน ส.ค.64

1
782

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

1
783

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

1
784

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

1
785

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

1
786

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1-3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - เดือน

1
787

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

1
788

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1-3

1
789

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

1
790

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผุ้เริ่มปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-4 ระหว่างเดือน พ.ย. 63-เดือน ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

1
791

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน พ.ย.63-เดือน มิ.ย. 64 ณ กรุงเทพฯ

1
792

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - ก.ย. 64 ณ กรุงเทพฯ

1
793

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1
794

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแห่งชาติ (NLRC) ของกระทรวงแรงงาน

1
795