หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิคและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการทั่วไป)


ไฟล์แนบ :

63778_test_-_ประกาศผลเพื่อสอบสัมภาษณ์.pdf

เลขที่ : CTCODE00009700

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 03/12/2564 09:39:17

Hit : 55

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไฟล์แนบ :

80977_test.pdf

เลขที่ : CTCODE00009676

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 30/11/2564 10:54:46

Hit : 131

แบบประเมินความพร้อม มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ใน รพ.


ไฟล์แนบ :

89042_สสจ.แบบประเมินความพร้อมCFS.docx

เลขที่ : CTCODE00009657

Blogger : นางนิธิมา ศรีแก้ว

กลุ่มงาน : พร.

วันที่สร้าง : 22/11/2564 13:54:12

Hit : 241

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป


ไฟล์แนบ :

19527_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ.pdf

เลขที่ : CTCODE00009645

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 17/11/2564 15:58:17

Hit : 495

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ไฟล์แนบ :

70437_scan__ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.pdf

เลขที่ : CTCODE00009644

Blogger : นางจิตเกษม เบ็ญจขันธ์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 17/11/2564 14:05:20

Hit : 116

แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ


ไฟล์แนบ :

5525_scan_ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.pdf

เลขที่ : CTCODE00009626

Blogger : นางจิตเกษม เบ็ญจขันธ์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 08/11/2564 23:33:46

Hit : 374

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


ไฟล์แนบ :

37955_ประกาศรับโอนข้าราชการ.pdf

เลขที่ : CTCODE00009622

Blogger : นายกิตติภพ บุญเอก

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 04/11/2564 10:47:40

Hit : 520

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดการรับสมัครเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 19 มกราคม 2565 และรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

profiles-thumbnail

ไฟล์แนบ :

32612_3308-11022021110604_-_Copy.pdf

เลขที่ : CTCODE00009607

Blogger : นางสาวบุษราคัม บุญหนองเหล่า

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 02/11/2564 13:40:42

Hit : 306

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


ไฟล์แนบ :

44949_DOC102921-10292021090208.pdf

เลขที่ : CTCODE00009606

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 01/11/2564 14:58:11

Hit : 456

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ไฟล์แนบ :

86114_ประกาศจังหวัดขอนแก่น_เรื่อง_รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.pdf

เลขที่ : CTCODE00009598

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 27/10/2564 09:59:12

Hit : 661

ดูต่อทั้งหมด...

บทความอื่นๆ
ลำดับ
ชื่อบทความ
อ่าน
1

รายละเอียดรายการบัญชีสำคัญประกอบงบทดลอง เรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 ประจำปีงบประมาณ 2564

165
2

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

143
3

ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2565 รอบที่ 1

762
4

สรุปผลการนิเทศ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

453
5

แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

569
6

แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยช่วงวิกฤติโควิด-19 (สำหรับแพทย์แผนไทย)

386
7

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

325
8

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

522
9

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

607
10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

278
11

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

208
12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

169
13

ประกาศผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินครั้งที่ ของ พนักงานราชการทั่วไป

313
14

คุะแนนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่าย บริการสุขภาพ (cup) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้สามารถอุทธรณ์คะแนนได้ ภายใน วันที่ 15-19 กันยายน 2564

319
15

กำหนดการจัดสอบพนักงานราชการการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

334
16

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

189
17

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

350
18

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และหลักสูตร PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใน

277
19

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร จำนวน 3 หลักสูตร

216
20

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 แจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 7 – 8

273
21

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

278
22

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

265
23

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

294
24

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

307
25

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

159
26

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564 “STROKE Plus” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference Webex)

246
27

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ประกาศ

301
28

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

569
29

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย แจ้งเลื่อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

303
30

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง “A Practical Approach in Pediatric Cardiology Diseases and Critical care” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน เวลา 08.00-16.00 น. โดยผ่านระบบ Zoom

279
31

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Management of Endodontic Challenges for Best Clinical Practice” ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564

273
32

**ด่วนที่สุด** สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าอบรม การตรวจประเมินโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ระหว่าง 7 – 8 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 5 ส.ค. 64

15
33

*ด่วนที่สุด* ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “EBM Research Methodology and Biostatistics” อบรมระหว่าง 2 – 6 สิงหาคม 2564

15
34

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Update Critical Care 2021 for Nurse อบรมระหว่าง 6 – 8 กันยายน 2564 สมัครได้ถึง 31 สิงหาคม 2564 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น ) อบรมระ

22
35

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

9
36

สมาคมเซลล์บำบัดไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 11) สมัครได้ถึง 11 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2564

15
37

กรมควบคุมโรค ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม สมัครได้ถึง 30 กันยายน 2564 และอบรมตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

4
38

กองบริหารงานสาธารณสุข สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมระหว่าง เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

7
39

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบโควตาพิเศษในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 โควตา สำหรับบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย

4
40

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นสถานบริการสุขภาพ อบรมวันที่ 2-13 สิงหาคม 2564

0
41

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่ง อบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

2
42

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดในการส่งเสริมการให้นมบุตร โดยผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

4
43

ขอเผยแพร่วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

137
44

ขอเผยแพร่วารสารวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมาายน 2564

3
45

การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์ COVID-19 cohort ward / HI/ CI/ โรงพยาบาลสนาม

30
46

เปิดรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565

204
47

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021: Pharmacotherapy of the Eye ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event

13
48

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

20
49

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

329
50

ประกาสผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 2 เครื่องรวมในคราวเดียวกัน ให้แก่ รพ.ชุมแพ

22
51

แนวทางการดำเนินงานศูนย์แยกกักตัวในชุมชน COVID-19 Home isolation/Community isolation

99
52

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (MDCU Congress 2021) จัดโดยคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ (Full Virtual Platform)

20
53

ขอเชิญเข้าร่วมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “Crouch Gait in Cerebral Palsy: Step Approach and Correction” ในโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22

20
54

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

26
55

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น

13
56

คำแนะนำและแนวทาง งานฌาปนกิจศพ COVID-19

15
57

คำแนะนำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในสถานการณ์ COVID-19

17
58

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

689
59

แนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน Home Isolation และ Community Isolation จังหวัดขอนแก่น

1,950
60

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ประจำปี

182
61

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก เม.ย.2564

839
62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

65
63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

363
64

รายชื่อพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)

418
65

สมาคมเวชสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564

26
66

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 44

19
67

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

152
68

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

96
69

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

34
70

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

0
71

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

0
72

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

3
73

การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

2
74

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 94 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

75
75

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564

24
76

*ด่วนที่สุด* สป. แจ้งเลื่อนการอบรม หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

23
77

*ด่วน* Thohun-National Coordinating Office ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Simulation of Multi-Sectoral Coordination for Rabies Outbreaks Response สมัครได้ถึง 27 กรกฎาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564

16
78

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศักยภาพใหม่ผู้นำแบบอไจล์ สมัครได้ถึง 8 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564

10
79

ประกาสประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่ รพ.ชุมแพ

45
80

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 16 – 17 กันยายน 2564

22
81

*ด่วนที่สุด* ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญข้าราชการ และบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 3 – 6 สิงหาคม 2564 สมัครได้ถึง 16 กรกฎาคม 2564

31
82

สภาการพยาบาล รับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขึ้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ถึง 30 ก.ย. 64

15
83

ทันตแพทยสภา จัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 4 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Thaidentalcouncilce

16
84

คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอบรมระยะสั้น

18
85

*ด่วน* สถาบันเวชศาสตร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตร Case based Leaming in Geriatric Ambulatory Care วันที่ 19 - 23 ก.ค. 64 สมัครได้ถึง 15 ก.ค. 64

25
86

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ ระหว่าง 2 - 13 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 20 ก.ค. 64

60
87

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ

23
88

สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงอิสระ โดยรับสมัครวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

19
89

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 6 กันยายน – 26 ธันวาคม 2564

58
90

สถาบันพัฒนศาสตร์ แจ้งวันฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่าง 19-20 กรกฎาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง 20-23 กรกฎาคม 2564 โดยสมัครได้ถึง 15 กรกฎาคม 2564

11
91

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 43

3
92

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565

6
93

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปี 2564 ในวันที่ 24-25 ก.ค. 2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2
94

ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบล

4
95

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

57
96

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

55
97

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

439
98

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

1,060
99

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

6
100

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

585
101

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล

35
102

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

2,008
103

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

264
104

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

163
105

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

115
106

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564

31
107

แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (คลินิกขอใหม่)

65
108

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1,111
109

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมสัมนาออนไลน์ "7th MISUR International congress Minimally Invasive Surgery"

54
110

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R อบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

44
111

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่11 (ปนป.11) อบรมระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – มีนาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

41
112

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการส่งเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่12 อบรมระหว่างเดือนกันยายน 2564 – มิถุนายน 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

36
113

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

14
114

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

13
115

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

10
116

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

7
117

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 จัดโดย กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

33
118

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16 th International Conference on Humanities and Social Sciences : IC Huso 2021)

33
119

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 จัดโดยสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

35
120

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดดิจิทัลไทย (DUGA) ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

44
121

ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นเล็กใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ ขนาดเล็ก ที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่ายน้ำหนักเบา จำนวน 31 เครื่อง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

54
122

*ด่วนที่สุด* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 10 สมัครได้ถึง 25 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 5 – 9 ก.ค. 64

41
123

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for the Future Government) วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 – 16.00 น.

63
124

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดัเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2564

34
125

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือดศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2564

41
126

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ

40
127

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

482
128

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน โครงการ “Meet the Expert” ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯและขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

45
129

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) และขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

66
130

*ด่วนที่สุด* ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ สมัครได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

53
131

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป อบรมระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

32
132

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร อบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 4 สิงหาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

68
133

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 อบรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

23
134

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

85
135

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

81
136

แจ้งส่งมอบเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ รพ.ร.กระนวน

74
137

*ด่วนที่สุด* ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ (ส่งบทความภายใน 15 มิ.ย. 64)

26
138

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

11
139

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

216
140

การประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

7
141

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

12
142

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

10
143

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

11
144

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 หัวข้อ "CBT for emerging issues in adolescent": Hybrid program ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

64
145

kkpho-2021

171
146

สรุปผลคะแนนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จ.ขอนแก่น รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

194
147

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

291
148

สสจ.ขอนแก่น 2564

466
149

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

98
150

ข้อมูลทั่วไป

356
151

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ เรื่อง “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric” ระหว่างวันที่ 16 – 20 ส.ค. 64

31
152

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเด็ก ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 64

55
153

วพบ. ราชบุรี ขอเชิญร่วมประชุมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทันยุค สมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 14 – 16 มิ.ย. 64

43
154

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2564

103
155

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท) รุ่นที่ 13 สมัครได้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 64 และอบรมระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 64 – 14 ม.ค. 65

123
156

แจ้งส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ

117
157

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

304
158

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

147
159

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เรื่อง "OB GYN:Common Problems Unlocked" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด

57
160

ึสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" รูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ Online ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM

54
161

แจ้งส่งมอบเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ งปม.2564

159
162

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเลื่อนจัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Upskill for oral health transformation” เป็นวันที่ 19 – 20 ก.ค. 2564 จากเดิมวันที่ 7 – 8 มิ.ย. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์

88
163

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

61
164

ม.ราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัคร น.ศ. เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สมัครได้ถึง 15 มิ.ย. 64

87
165

สป. ขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online หัวข้อ System Manager & Care Manager (SMCM 2021) เป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2021 โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 64

52
166

วพบ.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องสูงอายุมีภาวะ ความท้าทายของพยาบาลยุควิภีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค.64

78
167

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

72
168

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัควีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 สมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-15 ส.ค.64

60
169

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากฯ

151
170

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ

113
171

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

124
172

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ชั้นปีที่ 2

320
173

แจ้งส่งมอบเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธิปิดิกส์

107
174

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 4 เครื่อง รพ.ร.กระนวน

117
175

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง รพ.ร.กระนวน

118
176

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

367
177

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

76
178

*ฟรี ค่าลงทะเบียน* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าอบรม กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (แบออนไลน์) ระหว่าง 21 - 22 มิ.ย. 64 โดยสมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64

153
179

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

605
180

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

204
181

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA ระหว่าง 5 มิ.ย. – 24 ส.ค. 2564

70
182

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเภสัชกรรมในระบบคุณภาพ (ทั้งหมด 12 หลักสูตร)

60
183

แนวทางรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

786
184

ตรวจสอบคะแนนนิเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) รอบที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2564)

93
185

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง

168
186

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง

152
187

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเิด่น ปี 2564

86
188

แจ้งส่งมอบ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

148
189

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 45 เครื่อง งปม 2564

199
190

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จำนวน 11 เครื่อง งปม.2564

130
191

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" ประจำปี พ.ศ.2564

552
192

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ"ประจำปี พศ.2564

29
193

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

109
194

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

116
195

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

27
196

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

418
197

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

128
198

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี โครงการ "Meet the Expert" ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 และวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

75
199

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี การประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (1/2564) ในวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่16-18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

106
200

สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อเรื่อง "Trends in Endodontics...ถึงเวลา up skill" ในรูปแบบ online webinar มีหน่วยกิจกกรมเท่ากับ 6 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พกฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

64
201

แจ้งส่งมอบยูนิตทำฟัน จำนวน 7 เครื่อง

146
202

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง 23 – 25 มิถุนายน 2564 โดยสมัครได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

71
203

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

35
204

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Public Training : Online จำนวน 3 หลักสูตร (หลักสูตร KM, SOP, SWOT)

47
205

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไตสำหรับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ทั่วไป ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565

36
206

สถานวิทยามะเร็งศิริราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ระหว่าง 6 – 10 ก.ย. 2564 โดยสมัครได้ถึง 23 ส.ค. 2564

84
207

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ โดยให้หน่วยงานกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมได้ตามสะดวก

37
208

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ (Fellowship program on NCDs Interventions) รุ่นที่ 5 ระหว่าง 19 พ.ค. – 6 ส.ค. 2564

63
209

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ สมัครได้ถึง กันยายน 2564

66
210

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สมัครได้ถึง 19 กรกฎาคม 2564

51
211

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่ สมัครได้ถึง 18 มิถุนายน 2564

54
212

แจ้งส่งมอบกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 7 เครื่อง

172
213

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 62 เครื่อง

208
214

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

552
215

แจ้งยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

57
216

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับพยาบาล จำนวน 8 หลักสูตร

81
217

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

57
218

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) สมัครได้ถึง 18 พฤษภาคม 2564

488
219

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

76
220

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุช พ.ศ.2564

582
221

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

1
222

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

79
223

ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2564

45
224

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

74
225

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ (Strategist Course) รุ่นที่ 15 จัดโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ

57
226

แจ้งส่งมอบเครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จำนวน 28 เครื่อง

177
227

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 31 เครื่อง

228
228

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านสุขภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

57
229

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

68
230

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล" ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)

90
231

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The essential in pediatric respiratory care" (หลักสูตร 10 วัน)

56
232

การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน)ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) จัดโดย สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564

67
233

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

123
234

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

0
235

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

0
236

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

349
237

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

836
238

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

7
239

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

41
240

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

43
241

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1,176
242

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

156
243

⨹ ราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม และกรอบรายการวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564 อัพเดท ปรับ 2 รายการ ณ 14 พ.ค.64

244
244

แนวทางการดำเนินงานสำหรับทันตบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) ปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31มี.ค.64

367
245

ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564

92
246

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา" ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

86
247

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 31 ชุด

180
248

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

25
249

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

0
250

(เลื่อนการอบรม) ขอเชิญทันตแพทย์เข้าอบรม หลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) ปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ค. 64

670
251

สำรวจกลุ่มเป้าหมายวัคซีนสำหรับหน่วยงาน สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. และ รพ.สต

1,564
252

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

71
253

อบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู

91
254

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าประชุมหลักสูตร การเตรียมพร้อมรับมือและการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

78
255

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น จำนวน 3 หลักสูตร

74
256

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การวัดแว่นสายตาในเด็ก เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

55
257

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บรายได้ การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน สำหรับ รพ.สต. ระหว่าง 28 – 29 เมษายน 2564

54
258

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ระหว่าง 19 – 20 มิถุนายน 2564

52
259

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับ จำนวน 14 ชุด

205
260

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 33 เครื่อง

267
261

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจจอประสาทตา จำนวน 14 เครื่อง

192
262

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

192
263

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

212
264

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6 หลักสูตร จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

62
265

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “New Era ; bundle of care” จากความรู้สู่การปฏิบัติ” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

52
266

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 เรื่อง “CBT in emerging issues in adolescent”: Hybrid program จัดโดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที

136
267

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง จัดโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย จำนวน 2 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

63
268

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง

216
269

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564 Family medicine In challenging Time และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และภาค

100
270

ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษ จำนวน 6 รุ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564

87
271

สำเนาคำสั่งและสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตออกวิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน

167
272

ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่่ 16-18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย ห้องกิ่งเพชร ราชเทวีกรุงเทพ กรุงเทพฯ

82
273

ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น จัดโดย ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย จำนวน 4 รุ่นๆละ 16 คน ณ โรงแรม เอส อเวนิว กรุงเทพฯ

80
274

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2564

74
275

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายและเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

46
276

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

79
277

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การ Satir model จำนวน 5 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ รวม 9 โครงการ จ

51
278

ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล และอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด จำนวน 9 หลักสูตร

71
279

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

702
280

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 62 เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

376
281

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ 25 เครื่อง งปม.2564

198
282

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ หลักการทำงาน การใช้งาน และตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์

74
283

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

60
284

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

911
285

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่าง 18 - 20 พ.ค. 64

84
286

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ Admissions

73
287

ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมธาราแกรนด์

75
288

สถาบันพัฒนศาสตร์จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

44
289

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “2021 Approaches in Pediatric Dentistry” ในระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

37
290

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ เรื่อง “ID Rama Symposium 2021” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

81
291

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จ.ขอนแก่น

49
292

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,258
293

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

1,268
294

สถานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฯ โควิด-19

227
295

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

302
296

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1,728
297

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2P Safety

2,366
298

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2664 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 64

104
299

ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ Webinar

81
300

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 11 สมัครภายในวันที่ 9 เม.ย. 64

72
301

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

86
302

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand in Hand Injuries ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์โรงพย

86
303

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

65
304

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยแลเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ จัดโดย คณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 เมาายน 2564 โดยการประชุมผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์

64
305

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 - 4

81
306

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - 4

72
307

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 - 3

82
308

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Upskill for oral health transformation ระหว่าง 7 – 8 มิถุนายน 2564

127
309

วพบ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และการผดุงครรภ์

59
310

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ TASP Annual Scientific Meeting 2021 ในวันที่ 21 พ.ค. 2564

52
311

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 40

44
312

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำงาน การใช้งานและตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง 22 เม.ย. - 21 พ.ค. 64 จำนวน 15 หลักสูตร

40
313

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

2,683
314

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1,178
315

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

532
316

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

0
317

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก ระหว่าง 26 – 30 เมษายน 2564

110
318

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง Nursing Management for Pediatric Heart Disease ระหว่าง 5 – 9 กรกฎาคม 2564

92
319

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง Leading Culture Transformation for Healthcare วันที่ 27 เมษายน 2564

72
320

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

67
321

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรม Breastfeeding First and Best: Theory and Art of Practice ระหว่าง 18 – 21 พฤษภาคม 2564

62
322

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564 และ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ระหว่าง 26 – 27 เมษ

51
323

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับปรับพื้นฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 2

38
324

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล ระหว่าง 12 – 14 พฤษภาคม 2564

73
325

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอัลตราซาวด์ เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564

52
326

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สมัครได้ถึง 20 เมษายน 2564

52
327

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 หัวข้อ Inclusive Trauma Care System ระหว่างวันที่ 28-30 เมาายน 2564 ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

85
328

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2564 ในวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564

65
329

คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดประชุมวิชาการ“วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนกับการเป็นข้าราชการยุคใหม่” ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก

62
330

คณะแพทยศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

64
331

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา

98
332

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใผ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล

65
333

ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

77
334

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการบริการโลหิต

71
335

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ประจำปี 2564

74
336

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

64
337

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

70
338

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2562)

50
339

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - 4

36
340

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาตามหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อทักท้วงข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างของ

37
341

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม รุ่นที่ 1 - 5

43
342

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรรัฐ รุ่นที่ 1 - 4

48
343

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 4

56
344

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ

167
345

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง(ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่1-รุ่นที่2 ระหว่างเดือนมีนาคม-

68
346

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบe-GP”รุ่นที่1-รุ่นที่4 ระหว่างเดือน พ

78
347

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ'รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนสิงหาคม 2564 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

90
348

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางปฏิบัติ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

513
349

สป.สธ. ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 64

66
350

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.พ.

74
351

สป. ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (ส่งเอกสารถึง สป. ภายใน 31 มี.ค. 64)

647
352

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การขอขอมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

74
353

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

17
354

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

53
355

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

67
356

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

73
357

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักกำหนดอาหาร ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 64 ณ ม.มหาสารคาม

99
358

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

539
359

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

375
360

ประกาศผุ็ชนะรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ

289
361

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 รูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์

117
362

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพัน์ธ 2564

243
363

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข

101
364

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

272
365

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

232
366

รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

99
367

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

7
368

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

122
369

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2564 จำนวน 3 หลักสูตร

177
370

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดทำโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" สำหรับข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 3,000 บาท (สาม

145
371

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 7 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

401
372

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

265
373

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

184
374

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

199
375

แจ้งส่งมอบกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ 31 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงิน งปม.2564

292
376

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ ขอเชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง 18 มี.ค. - 9 เม.ย. 64

101
377

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พ.ค. 64 ผ่านรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์

337
378

QR Code link ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

749
379

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

204
380

สถาบันพัฒนาศัยภาพผู้นำ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 199 - 201

100
381

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

40
382

พชอ.64

64
383

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต..สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

94
384

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 หลักสูตร

74
385

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28

65
386

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรช่างกายอุปกรณ์

61
387

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 30 เม.ย. 64

121
388

ม.สวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนการ” ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

65
389

รพ.เมตตารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญอบรมหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 14 ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2564

73
390

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2564

421
391

วพบ.ราชชนนี นครลำปาง ขอเชิญอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564

273
392

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์

200
393

วัคซีนโควิด 19

550
394

วัคซีนโควิด 19

1,579
395

วัคซีน Covid 19

48
396

วัคซีน Covid 19

104
397

วัคซีนโควิด 19

69
398

กรมอนามัย ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2564

128
399

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10

106
400

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

1,535
401

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

415
402

คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

288
403

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลมารดาทารก ยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 :บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา (ประชุมออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564

304
404

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSOฯ รุ่นที่ 12 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ม.สวนดุสิต

92
405

ประกาศการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

511
406

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย กำหนดอบรม เรื่องคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

78
407

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

661
408

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

605
409

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ฉบับนักวิชาชีพ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 มิ.ย. 64

100
410

สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์การสมมรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

529
411

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 6

65
412

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 – 4

72
413

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 3

65
414

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Practical and Future trend in family Medicine ระหว่าง 1 - 2 เมษายน 2564

53
415

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

83
416

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติ เรื่อง วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่าง 5 – 9 เมษายน 2564

95
417

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

61
418

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ ระหว่าง 10 พฤษภาคม – 29 สิงหาคม 2564

47
419

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2564

46
420

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ระหว่าง 18 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2564

40
421

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

282
422

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

1,128
423

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

0
424

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

145
425

สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก" ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

90
426

สภาการสาธารณสุขชุมชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าอบรมในระบบ Online ตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

85
427

วพบ.ศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 6 มี.ค. – 31 ก.ค. 2564

160
428

แจ้งรายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

792
429

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

797
430

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เปิดรับสมัคร และขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา” เป็น 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

79
431

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด ระหว่าง 9-12 มีนาคม 2564

176
432

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี พ.ศ. 2564

104
433

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

110
434

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

680
435

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

0
436

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

79
437

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 3

91
438

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 4

80
439

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 - 2

85
440

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานฯ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 38

91
441

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.ราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

105
442

การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2564

428
443

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1,181
444

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2565

101
445

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

91
446

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

111
447

สป. รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26

82
448

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

165
449

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

108
450

สป. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564

101
451

สภาการสาธารณสุขชุมชน เชิญร่วมอบรมและแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

199
452

วสส.ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

330
453

กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))

92
454

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

86
455

คู่มือนิเทศ CUP 64

423
456

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

109
457

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Bridging the gap between scientific knowledge and clinical practice ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

84
458

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

77
459

สป. ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการบูรณาการ การตรวจร่างกายทางออโธปิดิกส์และหัตถเวชกรรมไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

74
460

สป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

78
461

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

200
462

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

44
463

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) หน่วยงานวิจัยภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและเชิญบุคลากรเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัส

108
464

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

7
465

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

253
466

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

567
467

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

2
468

ขอให้บันทึกข้อมูลในแบบสำรวจ

626
469

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ช. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ผ่าน QR Code

98
470

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

553
471

วพบ. เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน” รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

196
472

กรมอนามัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร ทันตสาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์ ปี 2564

277
473

แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการอบรม "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ" ปี 2564 เป็นแบบ Online

101
474

แจ้งการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ระหว่าง 14 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64

212
475

วพบ. พระพุทธบาท ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ ระหว่าง 2 ส.ค. - 19 พ.ย. 2564

230
476

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

103
477

ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 2564

98
478

ขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หัวข้อ Ignite and Reframe Your Thinking : Detours, Details, and Design (Concept) ระหว่าง 3-5 ก.พ. 2564

89
479

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2564

13,914
480

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564

113
481

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการวิชาการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

112
482

สถาบันเวชศาสตร์ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและขยายเวลาการสมัครอบรม หลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม เป็นระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564

154
483

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

808
484

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

814
485

ขอแจ้งเลื่อนโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดวันใหม่

676
486

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดการระบบเครือข่ายด้วย Mikro Tik

150
487

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12

288
488

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” รุ่นที่ 11

182
489

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารโรงพยาบาล

139
490

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

148
491

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

123
492

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รุ่นที่ 16

88
493

สถาบันแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม ทั้งหมด 5 หลักสูตร

82
494

โรงพยาบาลเมตารักษ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 จำนวน 4 รุ่น

84
495

สถาบันเวชศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2564

73
496

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

89
497

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

76
498

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

79
499

การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

14,030
500

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

0
501

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

0
502

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

1,028
503

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

746
504

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 2564

98
505

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา กำหนดอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 64 ณ ม.บูรพา

146
506

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพ

139
507

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564

103
508

สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ Trainer Bank

112
509

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

269
510

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

120
511

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1,750
512

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ HRCT : การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

125
513

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-congress Workshop เรื่อง "Neonatal Thermal Management" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 22 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทสไทย เรื่อง "Smart Practice in Neona

190
514

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

251
515

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

147
516

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่อง product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box) ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 64 ณ ม.มหิดล

173
517

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร

105
518

รพ.ศรีธัญญากำหนดจัดอบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน จำนวน 6 ระยะ ระหว่างเดือน ม.ค. - เม.ย. 64 ณ รพ.ศรีธัญญา

305
519

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

569
520

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

432
521

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

416
522

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

102
523

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

135
524

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก

118
525

1. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564

1,069
526

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพHPT รุ่นที่ 5 ปี 64

167
527

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

93
528

ม.สวนดุสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลฯ ปีงบประมาณ 64 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.สวนดุสิต

75
529

สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

81
530

แผนที่

403
531

การติดต่อ

1,995
532

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ตุลาคม 2563

140
533

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

764
534

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ต.ค.2563

1,241
535

แจ้งผลพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563

117
536

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

124
537

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่

285
538

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

851
539

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

319
540

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 36

762
541

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564

250
542

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

110
543

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน 2563

615
544

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2563

669
545

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ โรคทางระบบหายใจ และเวชกำบำบัดในเด็ก ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ ม.ขอนแก่น

120
546

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ.จำนวน 7 สาขา

118
547

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

106
548

สมาคมเวชสารสนเทศไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล จำนวน 2 รุ่น ในเดือนธันวาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข

115
549

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่องการบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.มหิดล

98
550

แนวทาง/แบบประเมินการดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564

2,274
551

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ปีงบประมาณ2564 (70%,20%และ10%)

1,334
552

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ. 2563

98
553

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

83
554

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครอง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือน ก.พ. และ ก.ย. 64 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชลบุรี

103
555

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

87
556

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

101
557

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

76
558

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค.64 ม.มหิดล

89
559

วพบ.กรุงเทพ กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Update in NICU 2021 ระหว่า่งวันที่ 22-24 ก.พ.64 ณ วพบ.กรุงเทพ

96
560

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1,098
561

ไฟล์ชี้แจงแนวทางกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 *สสจ ขอนแก่น 9 ธค 63

728
562

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา ฯ จำนวน 7 โครงการ

102
563

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

112
564

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

103
565

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

117
566

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค และ น้ำเสีย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

459
567

โครงการ พชอ.

163
568

โครงการ พชอ.

223
569

โครงการ พชอ.

92
570

แผนปฏิบัติการ พัฒนาแรงงานนอกระบบ สสจ.ขอนแก่น 2564

189
571

การฝึกงานนิสิต มมส. (พย-ธค63)

432
572

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

510
573

สสจ.ลพุบรี

61
574

รพ.ลำพูน

89
575

จ.พัทลุง

98
576

จ.แพร่รับย้ายข้าราชการ

76
577

จ.แพร่รับย้ายข้าราชการ

61
578

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16

462
579

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เปิดรับสมัครหลักสูตร การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

124
580

ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร

98
581

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

97
582

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

125
583

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตระยะสั้น 7 สาขา

80
584

สภาการพยาบาลรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 2 สาขา

63
585

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1,041
586

คู่มือ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น (Review)

4,215
587

ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

66
588

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

78
589

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษการผลิต Paramedic ของประเทศไทย ของคณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

76
590

สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 หลักสูตร

280
591

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลฯ ปี 64 รุ่นที่ 6 ในวันที่ 4 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

76
592

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ งบประมาณปี 2563

471
593

PMQA บริหารความเสี่ยง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

359
594

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs ระหว่างวันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ม.เกษตรศาสตร์

76
595

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บึคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

72
596

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่นของสมาคม

66
597

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กำหนดจัดประชุมวิชาการ ICN Forum 15 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 64 ณ จังหวัดเชียงใหม่

161
598

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบ 64 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 63 ณ ม.สวนดุสิต

92
599

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดฝึกอบรมแก่บุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับครอบครัว จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-มี.ค. 64 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

77
600

ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี 64 จำนวน 39 หลักสูตร

91
601

วพบ.นครราชสีมา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดนครราชสีมา

122
602

กองพยาบาล สป.สธ. กำหนดจัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร

142
603

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันสถาปนา 10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.63 - 1 ธ.ค. 63 ณ มรภ.อุบลราชธานี

82
604

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

76
605

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้างฯ ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 63 ณ โรงแรมมันตรา วารี จ.ขอนแก่น

119
606

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563

358
607

ขอเชิญลงชื่อเข้าร่วมประชุม

576
608

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

1,383
609

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข

455
610

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ฯ ปี 2564

169
611

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

880
612

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี 2564 และนำเสนอผลงานวิจัย วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์

152
613

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

98
614

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ หัวข้อ "๊Update in Gynecologic Endocrinology Treatment"

168
615

เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.ขอนแก่น

120
616

รายงานและใบประกาศสุขาภิบาลอาหาร

189
617

รพ.ระนองรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ

110
618

รพ.ชุมพร รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

106
619

รพ.โพธาราม รับโอน/รับย้าย

141
620

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2564

321
621

ทันตแพทสมาคมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

100
622

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ "วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563

150
623

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

337
624

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Best Practice in Blood Transfusion Service ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

188
625

รายงาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก” (World Toilet Day)

344
626

รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

114
627

สสจ.พังงา รับย้าย/โอน

87
628

รพ.กาฬสินธุ์

94
629

รพ.กาฬสินธุ์

82
630

จ.นครปฐม

71
631

รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ

83
632

ศรีสะเกษ รับสมัครนายแพทย์เชี่ยวชาญ

78
633

สปสธ. ประชาสัมพันธ์การการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

97
634

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ ถูกต้อง ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

82
635

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของชมรมศึกษาโรคปวดศรีษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

77
636

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

147
637

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น กำนดจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 31 พ.ค. 64 ณ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

97
638

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

73
639

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

64
640

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ

127
641

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เดือน พ.ย. 2563 ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

64
642

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเพิ่มผลผลิตภาครัฐ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

64
643

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1,281
644

ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล(กวป.) ครั้งที่10/2563

755
645

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2563

53
646

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (2)

129
647

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (1)

118
648

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

108
649

ประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคอแฟริกา

83
650

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการ

90
651

ประกาศรับย้ายข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ

99
652

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

656
653

การขอรับประเมินมาตรฐานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA: Environmental Health Accreditation) จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

559
654

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว

102
655

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รุ่นที่ 8/2564

295
656

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รุ่นที่ 15/2564

439
657

ไฟล์นำเสนอสุขภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ตค 63

287
658

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

972
659

ประชาสัมพันธ์ประกาศแพทยสภา เรื่องการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทยย์ภาครัฐ

100
660

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2564

144
661

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2564

1,322
662

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุฯ รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน พ.ย. 63-ก.ค. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

94
663

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสุตร แนวทางในการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

87
664

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้ืองต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-6 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพฯ

88
665

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสุตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือนพ.ย. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

76
666

มูลนิธิแพทย์ชนบท ขอเชิญเสนอรายชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์ กนกศักดิ์ พูลเกษร ประจำปี 2564

82
667

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือน พ.ย. 63-ม.ค. 64 ณ จังหวัดสงขลา เชี่ยงใหม่ และกรุงเทพ

75
668

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กำหนดประชุมวิชาการทางการพยาบาล เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพ

225
669

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 63 - 19 มี.ค. 64 ณ กรุงเทพฯฯ

280
670

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุนของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.

204
671

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน และ45 ปี สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเดือน พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

98
672

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Move it on : Management for 2Ps in Nursing Organizations ทาง Online ผ่าน Program Zoom ในวันที่ 30 ต.ค. 63

105
673

จังหวัดนครศรีธรรมราช รับย้าย/โอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่าง

102
674

รพ.ดำเนินสะดวกขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการใหเปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

68
675

กระทรวงสาธารณสุขขอส่งสำเนาหนังสือเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

43
676

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมออนไลน์ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์

95
677

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต PICU ระหว่างเดือน พ.ค. - ส.ค. 64 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

148
678

สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. 63 ณ จังหวัดชลบุรี

142
679

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 พ.ย. 63 - 7 ก.พ. 64 ณ กรุงเทพฯ

88
680

ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค. 64 ณ จังหวัดเชียงราย

285
681

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดเชียงใหม่

134
682

กระทรวงดิจิทัลฯ (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2020 ในวันที่ 25-26 พ.ย. 63 ณ กรุงเทพฯ

160
683

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

87
684

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

89
685

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

3
686

การรับรองหลักสูตรของกรมสนับสนุสบริการสุขภา

77
687

วพบ.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

116
688

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563

111
689

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตราฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ

75
690

การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง

70
691

สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั่งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

221
692

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ใน Theme "สู้โควิดต้องพิชิต NCDs" (Fight NCDs to defeat COVID) วันที่ 14-15 ธ.ค. 2563 ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

461
693

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

247
694

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน

56
695

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 9 เรื่อง ระบบสุขภาพดิจิทัล Digital Health : New Normal ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล กรุงเทพ

170
696

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่3/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรมวินทรี จ.เชียงใหม่

109
697

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 เรื่อง "Preparation of Ophthalmic Nurses to Lead in the Crucial Year for Vision" ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ วันที่ 26-27 พ.ย. 63

436
698

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ฯ รุ่นที่1-4 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ระหว่างเดือน ม.ค. 64- เดือน ส.ค.64

111
699

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

17
700

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

101
701

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

89
702

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

99
703

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1-3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - เดือน

22
704

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

658
705

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1-3

86
706

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

102
707

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผุ้เริ่มปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-4 ระหว่างเดือน พ.ย. 63-เดือน ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

107
708

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน พ.ย.63-เดือน มิ.ย. 64 ณ กรุงเทพฯ

112
709

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - ก.ย. 64 ณ กรุงเทพฯ

98
710

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

150
711

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแห่งชาติ (NLRC) ของกระทรวงแรงงาน

106
712

มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ่าง บำเหน็จบำนาญ ข้ราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1-2 ระหว่างเดือน มี.ค.-ก.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร

103
713

มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐฯ รุ่นที่ 1-7 ระหว่างเดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ณ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ

109
714

มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดอบรม หลักสูตร เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญาฯ รุ่นที่ 1-4 ระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ณ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี

96
715

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

100
716

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

293
717

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 และ 16th Ramathibodi Surgical Forum ในวันที่ 13 พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

118
718

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 2 Advance wound ostomy and continence care : Theory and Practice หลักสูตร 10 วัน ในช่วงเดือน พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

193
719

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมฝึกอบรมเรื่อง Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2020 ในระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

207
720

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่16 เรื่อง "Balancing risks and benefits in diabetes management" ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.63 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

78
721

ม.เทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ : การรักษาโรคทั่วไปทันยุค รุ่นที่ 3-4 ในเดือน ต.ค. 63 ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

124
722

ลงทะเบียน ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขฯจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 และสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563

189
723

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

466
724

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

4
725

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

0
726

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

0
727

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

0
728

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

0
729

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 รอบที่ 2

274
730

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์องค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด -19 รุ่นที่ 1 และหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 ของนิด้า

123
731

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 63 ณ รพ.จุฬาลงกรณ์

290
732

รายงานทันตสุขภาพ(ท02) เขตสุขภาพที่ 7

737
733

รายงานทันตสุขภาพ(ท02) เขตสุขภาพที่ 7

136
ปฏิทินการจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ห้องประชุมข้าวจี่ (ห้อง To Be No.1 ตึกใหม่ ชั้น 3) :
: ห้องประชุมมัดหมี่ (ตึกเก่า ชั้น2)
ห้องประชุมหม่อนไหม (ห้องประชุมใหญ่ ตึกใหม่ ชั้น 2) :
: ห้องประชุมก่องข้าว (ห้อง VDO Conference ตึกใหม่ ชั้น3)
ห้องประชุมแคนคูณ (ห้องแพทย์แผนไทยเดิม ตึกเก่าชั้น 1) :
: ห้องประชุมข้าวเหนียว (ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ห้องประชุมช้างสี (ห้องกลุ่มกฎหมาย) :
กิจกรรมผู้บริหาร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยองค์กร (Covid Free Setting)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยองค์กร (Covid Free Setting) และมอบใบประกาศรับรองสถานประกอบการที่พนักงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ100% จังหวัดขอนแก่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรีัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำ "โครงการสำรวจและออกใบประกาศรับรองและมอบป้ายสัญลักษณ์ให้แก่สถานประกอบการที่พนักงานฉีดวัคซีนโควิด–19 ครบ 100% (Covid Free Personnel)" ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการลงทะเบียนและกรอกแบบสำรวจทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรององค์กรต้นแบบ (Covid Free Setting ) และมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรที่มีการดำเนินการได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยทั้งกลุ่มบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน กลุ่มผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานและครอบครัวพนักงานให้มากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564เป็นต้นมา พบว่ามีองค์กรต้นแบบผ่านการตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 41 แห่งและมีสถานประกอบการ จำนวน 20 ประเภท ลงทะเบียนและกรอกแบบสำรวจสถานประกอบการที่พนักงานฉีดวัคซีนโควิด –19 ครบ 100% ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นแล้ว จำนวน 376 แห่ง ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามเกณฑ์จะได้รับใบประกาศรับรองและป้ายสัญลักษณ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ Possible Khonkaen รอบที่ 1 และเข้ารับใบประกาศรับรองในวันนี้ จำนวน 81 แห่ง ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะเข้ารับการรับรองในรอบต่อไป โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจะมีการออกใบประกาศรับรองอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ภาพเพิ่มเติมดูได้ที่ https://drive.google.com/.../1XJczDJ0_ZU...


เลขที่ : CTCODE00009699

Blogger : นางจิราภรณ์ บุญปก

กลุ่มงาน : สสส.

วันที่สร้าง : 03/12/2564 09:48:23

Hit : 1

วันที่ 1ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 23 /2565 ผ่านระบบ Web Conference (ณ ห้องประชุมหม่อนไหม สสจ.ขอนแก่น)

วันที่ 1ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 23 /2565 ผ่านระบบ Web Conference (สสจ.ณ ห้องประชุมหม่อนไหม) ประเด็นสำคัญ มีดังนี้
- การดำเนินการ Covid Free Personel โดยการเชิญชวนสถานประกอบการลงทะเบียน รับรองสถานประกอบการที่มีพนักงานฉีดวัคซีนครบ 100% มีการตอบรับดีมาก ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,000 ขณะนี้ผู้ลงทะเบียน ประมาณ 400 ราย
➡️ มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จากการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 30 พฤศจิกาย 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้
- เห็นชอบการผ่อนปรนให้เปิด สนามชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย แข่งนกและไพ่ผ่องไทย ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมินมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ซึ่งสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ (วัคซีน 100%, การเว้นระยะห่าง และการตรวจ ATK)
- รับทราบข้อมูลสถานที่ที่ผ่านการประเมิน SHA plus 36 แห่ง มอบปกครองจังหวัดรับผิดชอบ ซึ่ง สสจ.จะเน้นการโปรโมท Posible Khon Kaen โดยสาธารณสุขจะมีการสุ่มตรวจต่อไป
- มอบสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับททท. วางแผนการเปิดอำเภอท่องเที่ยว
- รับทราบผลการตรวจกวดขันจับกุม สถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น
- อนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬาและจัดประชุมสัมมนาของธนาคารออมสินภาค 11 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564
➡️ การฉีดวัคซีนโควิด-19
- ขอให้ระวังเรื่องการสูญเสียวัคซีนโดยไม่จำเป็น และมีกำหนดส่งวัคซีน sinovac คืนส่วนกลาง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
➡️ รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดขอนแก่น
- รายงาน cluster ร้านค้าวัสดุ อ.ชุมแพ, อ.พล, และ อ.น้ำพอง
- รานงานผลการตรวจCOLAB
➡️ แนวทางการปรับแผนปฏิบัติการของ CCRT ในเขตอ.เมือง เนื่องจากศูนย์ตรวจห้องปฏิบัติการมีการตรวจเพิ่มขึ้น
➡️ CM รายงานการใช้เตียง มีแนวโน้มลดลง และประธานเสนอให้มีการหาแนวทางพัฒนาเรื่อง Home isolation เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต ที่ Hospitel จะเริ่มลดลง เพื่อกลับไปให้บริการตามภาวะปกติ
➡️ ขอนแก่น เป็นอันดับ 1 ในการตรวจATK ทีศูนย์ตรวจอ.เมือง
➡️ Covid Free Setting
- ให้อำเภอที่ยังไม่ส่งรายงาน ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 ธค.64
- วันที่ 7 ธค. 64 เริ่มการสุ่มประเมิน
- พื้นที่ Blue Zone จะมีการลงตรวจเยี่ยมอีก และขอให้รายงานผลการตรวจ ถนนกับปพฤกษ์ และ รอบบึงแก่นนคร
-ประธาน แจ้ง : หวังผลจาก Posible Khon Kaen เน้นเรื่อง โซน และร้านที่มีความพร้อมโดยหาวิธีทำให้เกิดกระแส ซึ่ง Line OA จะช่วยได้ดี
➡️ การเปิดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
➡️ การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
➡️ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 56 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการ
➡️ประธาน ขอให้กลุ่ม STAG เตรียมแนวทางสำหรับการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านที่อยู่ในBlue Zone เพิ่อเสนอให้คกก.โรคติดต่อพิจารณา เช่น ร้านต้องผ่าน SHA plus , Thai Stop Covid , เปิดร้านไม่เกิน 3 ทุ่ม หรือ การจัดงานรื่นเริงในพื้นที่ Blue Zone คนในชุมชนนั้นต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 85% เป็นต้น
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.


เลขที่ : CTCODE00009698

Blogger : นางจิราภรณ์ บุญปก

กลุ่มงาน : สสส.

วันที่สร้าง : 03/12/2564 09:38:50

Hit : 4

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (..)ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ยังคงเข้มงวดในเรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรจังหวัดขอนแก่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และจังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวในระยะที่ 2 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการดำเนินการดังกล่าว จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 โดยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้ ​
1.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นเห็นชอบแนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย แข่งนก และไพ่ผ่อง ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2475 ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร และให้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่นในการผ่อนปรนกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
​2.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นรับทราบข้อมูลและสถานที่ที่ผ่านการประเมิน SHA Plus เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 36 แห่ง
​​3.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นรับทราบผลการดำเนินการกวดขันและจับกุมสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 55) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ​
4.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นอนุญาตการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการจัดประชุมสัมมนาของธนาคารออมสินภาค 11 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดขอนแก่น
​​5.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จัดงานฯ ซึ่งจะต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง และได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมนี้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ตรวจสอบมาตรการการจัดงานฯ พร้อมทั้งควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 51) อย่างเคร่งครัด
​​6.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นเห็นชอบแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศและการระบาดโควิด-19 พ.ศ. 2565 ของจังหวัดขอนแก่น

​​ทั้งนี้ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี้
​1.มอบหมายปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นสำรวจการเปิดตลาดนัดโคกระบือและนำแนวทางการดำเนินงานเข้าในวาระสืบเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นในครั้งต่อไป ​​
2.มอบหมายปลัดจังหวัดขอนแก่น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่ดูแลด้านขนส่งสาธารณะและสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น สมัครเข้ารับการประเมิน SHA Plus เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ​​
3.มอบหมายสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมวางแผนการเปิดอำเภอท่องเที่ยวที่มีความพร้อมดำเนินงาน รวมถึงในระดับจังหวัดโดยมอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประสานการดำเนินงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น การดำเนินการจัดงาน ณ อำเภอเวียงเก่าและอำเภอภูเวียง ในส่วนอำเภออื่นๆ มอบจ่าจังหวัดขอนแก่นดำเนินการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น


เลขที่ : CTCODE00009696

Blogger : นางจิราภรณ์ บุญปก

กลุ่มงาน : สสส.

วันที่สร้าง : 01/12/2564 08:40:28

Hit : 9

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม รับฟังชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา -09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม รับฟังชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 7 โดยมี นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ แนวทางการชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนการตรวจราชการและนิเทศงาน นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข การตรวจราชการและนิเทศงานมีผลผลิตท่ีสำคัญ คือ การได้มาซึ่งผลการตรวจราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ด้านสาธารณสุข และสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่ โดยเฉพาะ หน่วยปฐมภูมิที่เล็กที่สุด คือ รพ.สต.ต้องรับทราบแนวทางและรับรู้แนวทาง ประเด็น นโยบายมุ่งเน้นในการตรวจราชการ สิ่งที่ทำผ่านมาเป็นอย่างไร และแนวทางการพัฒนาในปีนี้จะทำอย่างไร ถึงจะบรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565

รูปแบบการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565

Day 1 เช้า > ประชุมทีมนิเทศกับ ทีมจังหวัด บ่าย > สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจเยี่ยม พื้นท่ีเป้าหมาย
Day 2 เช้า > จังหวัดนาเสนอสรุป ภาพรวมแผนการ ดาเนินงาน ตาม ประเด็นตรวจปี 2565 บ่าย > ลงพี้นที่ คปสอ.
ทีม 1 ผู้ตรวจราชการ และคณะ
ทีม 2 สาธารณสุข นิเทศก์ และคณะ
DAY3 สรุปตรวจราชการ 4 คณะ

เวลา 13.30 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุม

วาระก่อนการประชุม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยบริการที่มีผลการประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง ผลงานดีเด่น (Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1.ระดับบริการ A S M1 ได้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เงินที่ได้รับจัดสรร หกแสนบาท(รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1)
2.ระดับบริการ M2 ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ได้รับจัดสรร 1ล้านบาท (รางวัลชนะเลิศ)
3. ระดับบริการ F1 F2 ได้แก่ โรงพยาบาลหนองเรือ เงินที่ได้รับจัดสรร 8 แสนบาท (รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1) โรงพยาบาลแวงใหญ่ (รางวัลชมเชย) 2 แสนบาท
4.ระดับบริการ F3 ได้แก่ โรงพยาบาลโนนศิลา เงินที่ได้รับจัดสรร หกแสนบาท (รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1)

งานประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


เลขที่ : CTCODE00009673

Blogger : นางจิราภรณ์ บุญปก

กลุ่มงาน : สสส.

วันที่สร้าง : 25/11/2564 22:12:47

Hit : 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอชุมแพ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอชุมแพ ณ โรงพยาบาลชุมแพ เพื่อติดตามสถานการณ์ และการดำเนินการเพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ติดตามผลการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในการนี้ พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.รพ.ชุมแพ ดร.ถนัต จ่ากลาง สสอ.ชุมแพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ CUP ชุมแพร่วมให้การต้อนรับ นพ.สสจ.ขอนแก่น ชื่นชมผลการดำเนินการควบคุมโควิด-19 และทีมบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ และการร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง


เลขที่ : CTCODE00009670

Blogger : นางจิราภรณ์ บุญปก

กลุ่มงาน : สสส.

วันที่สร้าง : 25/11/2564 09:40:03

Hit : 30

ดูต่อทั้งหมด...

ผู้บริหาร สสจ.ขอนแก่น
profiles-thumbnail
ระบบงานที่ถูกเรียกใช้บ่อย

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

Data Center

สารบรรณอิเลคทรอนิกส์ (Link หลัก)

ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

การประชุม กวป.

เอกสาร/แบบฟอร์มงานบุคลากร

แบบฟอร์ม อวช.2564 (5,577)

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการแสดงความจำนงขอสมัครสอบ และอื่นๆ ปีงบฯ 2565 (885)

แบบฟอร์มบรรจุข้าราชการ (443)

แบบทดลองปฏิบัติราชการ (437)

แบบฟอร์มที่ใช้ในการลาศึกษาฝึกอบรมต่างประเทศ (1,087)

แบบสอบถามความคิดเห็นกรณีลาออกจากราชการ Exit Interview (1,703)

แบบฟอร์มใบลา(ลาป่วย ลากิจและ ฯลฯ) (1,868)

แบบฟอร์มลาออก (4,299)

แบบฟอร์มที่ใช้ในการลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ (2,816)

แบบฟอร์มขอย้าย - ตัดโอน (3,453)

ดูต่อทั้งหมด...

การอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน

การเสนอชื่อผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2565 (1)

สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 โดยสมัครได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (0)

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (0)

กรมควบคุมโรค ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยสมัครได้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (0)

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด จำนวน 11 หลักสูต (0)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมรุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 โดยสมัครได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (0)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 5 (0)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 6 (0)

สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจำ ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2564 โดยสมัครได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 (0)

สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 โดยสมัครได้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (0)

ดูต่อทั้งหมด...

ข่าวสมัคร / รับย้าย

การย้ายข้าราชการ (รอบปกติ) (556)

หลักเกณฑ์การย้าย โอน ให้ปฏิบัติราชการ ฯของข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 (3,356)

แนวทางการย้ายออนไลน์ (กรณีข้ามจังหวัด) (1,169)

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร (1,344)

ดูต่อทั้งหมด...

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย

การคัดเลือกอาจารย์/พยาบลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (3)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง ตจวิทยา (9)