ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (2.eb 3.pdf)หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ egp ไตรมาสที 3 ปีงบประมาณ 2563 (150 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 3 Z 1.pdf)ประกาศเผยแพร่และแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (164 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 3 Z 2.pdf)ประกาศเผยแพร่และแผนการจัดจ้างงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (151 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 3 Z 3.pdf)ประกาศเผยแพร่และแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานทันตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (147 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 3.pdf)แผนจัดหาวัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (221 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (127 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ.pdf)คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ (205 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หลักฐานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบegp ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563.pdf)หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ egp ไตรมาสที 2 ปีงบประมาณ 2563 (207 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หลักฐานปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563บอร์ดสสจ.ขก..pdf)หลักฐานการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 บนบอร์ด สสจ.ขก (197 ดาวน์โหลด)