• 108 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • โทรศัพท์ tel : 043-221125
  • โทรสาร fax : 043-224037
  • อีเมลล์ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • เวปมาสเตอร์ webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.