ข่าวรับสมัคร/รับย้าย

การย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2 รอบ (รอบปกติ)
รอบที่ 1 สิงหาคม 
รอบที่ 2 กุมภาพันธ์

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (หลักเกณฑ์การย้าย สป.สธ. พ.ศ.2554.pdf)หลักเกณฑ์การย้าย สป.สธ. พ.ศ.2554.pdf (3670 ดาวน์โหลด)

unnamed

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ