หจก.ขกงไทยแลนด์ แจ้งส่งมอบ และตรวจรับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประกมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด 19 นิ้ว) จำนวยน 27 เครื่อง ยี่ห้อ HP รุ่น Prodesk7400 G7 ประเทศอเมริกา ให้แก่หน่วยบริการในสังกัด สสจ.ขก.

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (18สัญญาคอมพิวเตอร์ 27 เครื่อง.pdf)18สัญญาคอมพิวเตอร์ 27 เครื่อง.pdf (132 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (spec computer 27 items.pdf)spec computer 27 items.pdf (136 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่งคอม 27 เครื่อง.pdf)คำสั่งคอม 27 เครื่อง.pdf (126 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (น.แจ้งส่งมอบ คอม 27 เครื่อง 1.pdf)น.แจ้งส่งมอบ คอม 27 เครื่อง 1.pdf (460 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ