บริษัท ดีเมด เทรดดิ้ง จำกัด จะส่งมอบ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ยี่ห้อ NEUATION รุ่น iFuge HCT ประเทศอินเดีย จำนวน 31 เครื่อง ห้แก่หน่วยบริการในสังกัด สสจ.ขอนแก่น ซึ่งจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2564 ในเวลาราชการ


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ