แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า จำนวน 17 เครื่อง สสอ.เมือง , สสอ.ชุมแพ , สสอ.บ้านแฮด
ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (51 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf)51 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf (314 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (EMED เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 17.pdf)EMED เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 17.pdf (179 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf)เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf (248 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ