ไฟล์จากงานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ประกาศ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 66 ดังนี้
1. ประกาศผู้ชนะเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิดสาย 1 สาย 49 เครื่อง
2. ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง 1 เครื่อง
3. ประกาศผู้ชนะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก 28 เครื่อง
4. ประกาศผู้ชนะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 15 เครื่อง
5. ประกาศผู้ชนะเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน 15 เครื่อง
6. ประกาศผู้ชนะเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 39 เครื่อง
7. ประกาศผู้ชนะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA 3 เครื่อง
8. ประกาศผู้ชนะรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ยกเลิกประกาศรถพยาบาล(กระบะ).pdf)ยกเลิกประกาศรถพยาบาล(กระบะ).pdf (60 ดาวน์โหลด)

หจก.ขกงไทยแลนด์ แจ้งส่งมอบ และตรวจรับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประกมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด 19 นิ้ว) จำนวยน 27 เครื่อง ยี่ห้อ HP รุ่น Prodesk7400 G7 ประเทศอเมริกา ให้แก่หน่วยบริการในสังกัด สสจ.ขก.

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (18สัญญาคอมพิวเตอร์ 27 เครื่อง.pdf)18สัญญาคอมพิวเตอร์ 27 เครื่อง.pdf (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (spec computer 27 items.pdf)spec computer 27 items.pdf (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่งคอม 27 เครื่อง.pdf)คำสั่งคอม 27 เครื่อง.pdf (56 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (น.แจ้งส่งมอบ คอม 27 เครื่อง 1.pdf)น.แจ้งส่งมอบ คอม 27 เครื่อง 1.pdf (115 ดาวน์โหลด)

บริษัท ดีเมด เทรดดิ้ง จำกัด จะส่งมอบ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ยี่ห้อ NEUATION รุ่น iFuge HCT ประเทศอินเดีย จำนวน 31 เครื่อง ห้แก่หน่วยบริการในสังกัด สสจ.ขอนแก่น ซึ่งจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2564 ในเวลาราชการ

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า จำนวน 17 เครื่อง สสอ.เมือง , สสอ.ชุมแพ , สสอ.บ้านแฮด

เนื้อหาอื่นๆ...

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ