ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จัดซื้อรวมในคราวเดียวกันจำนวน 178 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จัดสรรให้แก่

  1. โรงพยาบาลชนบท             จำนวน 1 เครื่อง
  2. โรงพยาบาลแวงน้อย         จำนวน 1 เครื่อง
  3. โรงพยาบาลแวงใหญ่         จำนวน 2 เครื่อง
  4. โรงพยาบาลสีชมพู             จำนวน 4 เครื่อง
  5. โรงพยาบาลพล               จำนวน 5 เครื่อง
  6. โรงพยาบาลน้ำพอง           จำนวน 5 เครื่อง
  7. โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   จำนวน 6 เครื่อง
  8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดขอนแก่น จำนวน 154 เครื่อง

จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec AED.pdf)spec AED.pdf (165 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ร่างประกาศประกวดราคา AED.pdf)ร่างประกาศประกวดราคา AED.pdf (146 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ