ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้โควิด19 ปี 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec Ambulance Van.pdf)spec Ambulance Van.pdf (309 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ร่างประกาส รถพยาบาล(ตู้) 7 คัน.pdf)ร่างประกาส รถพยาบาล(ตู้) 7 คัน.pdf (286 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ