ราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม และกรอบรายการวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

LINK ราคาอ้างวัสดุทันตกรรมเขตสุขภาพที่ 7

 

หนังสือแจ้งปรับราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 (14 พ.ค.2564)

ปรับ ราคา 2 รายการ คือ

- Mepivacaine 2% with adrenaline ราคาใหม่ 610 บาท 

- Mepivacaine 3% Plain ราคาใหม่ 610 บาท

LINK หนังสือแจ้งปรับราคาเขตสุขภาพที่ 7 


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ