กฎระเบียบการใช้งาน การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากร

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (pragas_social_media_security.pdf)pragas_social_media_security.pdf (576 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ