การใช้งานเว็บไซต์ สสจ.ขอนแก่น                                                                     

การเพิ่มข่าวบทความ/ไฟล์ดาวน์โหลด                                                                 

การจองห้องประชุม

 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ