ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (202009231508431.pdf)202009231508431.pdf (322 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ