ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (20200923150843.pdf)20200923150843.pdf (112 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ