ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (20200921112659.pdf)20200921112659.pdf (322 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (20200921112707.pdf)20200921112707.pdf (207 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ