ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ComWin.pdf)ComWin.pdf (52 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ