ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ รพ.พระยืน

 

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

เครือ่งวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 14 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ComWin.pdf)ComWin.pdf (76 ดาวน์โหลด)

ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า A4 จำนวน 7 เครื่อง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC030921-03092021161642.pdf)DOC030921-03092021161642.pdf (85 ดาวน์โหลด)

ประกาศผู้ชนะ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 14 เครื่อง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC030921-03092021161800.pdf)DOC030921-03092021161800.pdf (57 ดาวน์โหลด)
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ