ข่าวรับสมัคร/รับย้าย

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (หลักเกณฑ์การย้าย สป.สธ. พ.ศ.2554.pdf)หลักเกณฑ์การย้าย สป.สธ. พ.ศ.2554.pdf (1182 ดาวน์โหลด)

unnamed

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (15753.pdf)15753.pdf (691 ดาวน์โหลด)
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ