ประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 7 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลหนองเรือ จำนวน 2 คัน และโรงพยาบาลหนองนาคำ,โรงพยาบาลภูผาม่าน, โรงพยาบาลแวงน้อย, โรงพยาบาลบ้านไผ่ และโรงพยาบาลน้ำพอง แห่งละ 1 คัน ด้วยเงินกู้โควิด ปี พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec Ambulance Van.pdf)spec Ambulance Van.pdf (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศ รถพยาบาล(ตู้).pdf)ประกาศ รถพยาบาล(ตู้).pdf (20 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ