ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 5 เครื่อง  

จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลแวงน้อย, โรงพยาบาลหนองสองห้อง, โรงพยาบาลบ้านไผ่, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และ โรงพยาบาลเวียงเก่า แห่งละ 1 เครื่อง เงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) งบประมาณปี พ.ศ.2564 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศประกวดราคา Auto CPR.pdf)ประกาศประกวดราคา Auto CPR.pdf (30 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ