ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี                    หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  จำนวน 1 คัน 

จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ โควิด

ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

 จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยจะจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน   จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลสีชมพู, โรงพยาบาลบ้านฝาง,โรงพยาบาลหนองสองห้อง, โรงพยาบาลภูเวียง, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลชนบท และ โรงพยาบาลภูผาม่าน แห่งละ 1 เครื่อง ด้วยเงินงบประมารเงินกู้โควิด พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec x ray300 mA.pdf)spec x ray300 mA.pdf (13 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศ x ray 300mA.pdf)ประกาศ x ray 300mA.pdf (13 ดาวน์โหลด)

ประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 7 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลหนองเรือ จำนวน 2 คัน และโรงพยาบาลหนองนาคำ,โรงพยาบาลภูผาม่าน, โรงพยาบาลแวงน้อย, โรงพยาบาลบ้านไผ่ และโรงพยาบาลน้ำพอง แห่งละ 1 คัน ด้วยเงินกู้โควิด ปี พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec Ambulance Van.pdf)spec Ambulance Van.pdf (9 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศ รถพยาบาล(ตู้).pdf)ประกาศ รถพยาบาล(ตู้).pdf (9 ดาวน์โหลด)

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10G)                 จำนวน 10 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน 

จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลพระยืน,โรงพยาบาลเปือยน้อย, โรงพยาบาลแวงใหญ่, โรงพยาบาลซำสูง, โรงพยาบาลสีชมพู, โรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลมัญจาคีรี แห่งละ 1 คัน ด้วยเงินเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec Ambulance 10G.pdf)spec Ambulance 10G.pdf (11 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศ รถพยาบาล 10 G.pdf)ประกาศ รถพยาบาล 10 G.pdf (16 ดาวน์โหลด)

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และโรงพยาบาลหนองสองห้อง แห่งละ 1 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC070221.pdf)DOC070221.pdf (7 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (spec central monitor.pdf)spec central monitor.pdf (14 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศประกวดราคาซื้อCentral monitor.pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อCentral monitor.pdf (15 ดาวน์โหลด)

เนื้อหาอื่นๆ...

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ