ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ

จำนวน 7 เครื่อง จัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC02192112.pdf)DOC02192112.pdf (123 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศ51.pdf)ประกาศ51.pdf (65 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ