ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ

จำนวน 7 เครื่อง

จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Spec.PDF)Spec.PDF (42 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf (31 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ