ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นเม้ดเลือดแดงอัดแน่น

จำนวน 14 เครื่อง จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC021821-009.pdf)DOC021821-009.pdf (58 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (DOC021821-010.pdf)DOC021821-010.pdf (71 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ