ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec  x ray 300 mA.pdf)spec x ray 300 mA.pdf (18 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่ง x ray 300mA.pdf)คำสั่ง x ray 300mA.pdf (22 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สัญญา x ray 300 mA.pdf)สัญญา x ray 300 mA.pdf (25 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือแจ้งส่งมอบเครื่อง x-ray 300 mA รพ.ร.กระนวน.pdf)หนังสือแจ้งส่งมอบเครื่อง x-ray 300 mA รพ.ร.กระนวน.pdf (18 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ