รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาส 3

เดือน เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (สขร พฤษภาคม.pdf)สขร พฤษภาคม.pdf (22 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สขร มิถุนายน.pdf)สขร มิถุนายน.pdf (25 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สขร เมษายน.pdf)สขร เมษายน.pdf (24 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ