แจ้งส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ

4 เครื่อง 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (40 Dmed เครื่องดูดเสมหะ.pdf)40 Dmed เครื่องดูดเสมหะ.pdf (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Dmed เครื่องดูดเสมหะ.pdf)Dmed เครื่องดูดเสมหะ.pdf (33 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เครื่องดูดเสมหะ.pdf)เครื่องดูดเสมหะ.pdf (38 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ