แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (50 เครื่องวัดความดัน.pdf)50 เครื่องวัดความดัน.pdf (64 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (794688_1925733787.pdf)794688_1925733787.pdf (56 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เครื่องวัดความดันโลหิตฯ.pdf)เครื่องวัดความดันโลหิตฯ.pdf (68 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ