บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด   ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Efficia DFM100 ประเทศเยอรมัน จำนวน 11 ชุด  ให้แก่สถานที่ได้รับจัดสรร ในระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec Defib.pdf)spec Defib.pdf (35 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่ง Defib.pdf)คำสั่ง Defib.pdf (44 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สัญญา Defib.pdf)สัญญา Defib.pdf (50 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือส่งมอบ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สสจ.pdf)หนังสือส่งมอบ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สสจ.pdf (60 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ