ด้วย สสจ.ขก. ได้รับแจ้งจากบริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด จะส่งมอบ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Versana Premier ประเทศอเมริกา  จำนวน 11 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่ รพช.11 แห่ง ดังนี้

         1.รพ.ภูผาม่าน      ส่งมอบวันที่ 12 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         2.รพ.หนองเรือ   ส่งมอบวันที่ 12 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         3.รพ.แวงใหญ่     ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         4.รพ.ซำสูง        ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         5.รพร.กระนวน ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         6.รพ.เปือยน้อย    ส่งมอบวันที่ 17 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         7.รพ.แวงน้อย       ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         8.รพ.หนองสองห้อง ส่งมอบวันที่ 17 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         9.รพ.น้ำพอง   ส่งมอบวันที่ 17 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         10.รพ.อุบลรัตน์   ส่งมอบวันที่ 18 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         11.รพ.ภูเวียง      ส่งมอบวันที่ 19 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ