บริษัท ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด จะส่งมอบ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ ยี่ห้อ Medimaging Integrated Solution Inc(Miis) รุ่นDEC-200 ประเทศไต้หวัน จำนวน 31 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่สถานที่ได้รับจัดสรร 29 แห่ง ในระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ