ด้วย สสจ.ขก. ได้รับแจ้งจากบริษัท พี แอนด์ เจ เมด จำกัด จะส่งมอบ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ยี่ห้อ PENTAX รุ่น EC-3890LK ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลพล

จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec.pdf)spec.pdf (151 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่งกล้องส่องตรวจ.pdf)คำสั่งกล้องส่องตรวจ.pdf (80 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สัญญากล้องส่องตรวจ.pdf)สัญญากล้องส่องตรวจ.pdf (71 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือนัดส่งมอบ PJ  02012-64 (1).pdf)หนังสือนัดส่งมอบ PJ 02012-64 (1).pdf (81 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ