แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC051721-001.pdf)DOC051721-001.pdf (32 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (spec Autoclave 40 L.pdf)spec Autoclave 40 L.pdf (12 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ