บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด   ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Efficia DFM100 ประเทศเยอรมัน จำนวน 11 ชุด  ให้แก่สถานที่ได้รับจัดสรร ในระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec Defib.pdf)spec Defib.pdf (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่ง Defib.pdf)คำสั่ง Defib.pdf (21 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สัญญา Defib.pdf)สัญญา Defib.pdf (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือส่งมอบ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สสจ.pdf)หนังสือส่งมอบ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สสจ.pdf (37 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ