แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 62 เครื่อง รายละเอียดตามไฟล์แนบ


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ