บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Versana Premier ประเทศอเมริกา                       จำนวน 7 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่ รพช.7 แห่ง ดังนี้

         1.รพ.เวียงเก่า      ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         2.รพ.หนองนาคำ ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         3.รพ.เขาสวนกวาง ส่งมอบวันที่ 17 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         4.รพ.โคกโพธิ์ไชย   ส่งมอบวันที่ 18 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         5.รพ.โนนศิลา     ส่งมอบวันที่ 18 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         6.รพ.บ้านฝาง      ส่งมอบวันที่ 18 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         7.รพ.พระยืน       ส่งมอบวันที่ 18 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ