ด้วย สสจ.ขก. ได้รับแจ้งจากบริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด จะส่งมอบ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Versana Premier ประเทศอเมริกา  จำนวน 11 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่ รพช.11 แห่ง ดังนี้

         1.รพ.ภูผาม่าน      ส่งมอบวันที่ 12 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         2.รพ.หนองเรือ   ส่งมอบวันที่ 12 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         3.รพ.แวงใหญ่     ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         4.รพ.ซำสูง        ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         5.รพร.กระนวน ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         6.รพ.เปือยน้อย    ส่งมอบวันที่ 17 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         7.รพ.แวงน้อย       ส่งมอบวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         8.รพ.หนองสองห้อง ส่งมอบวันที่ 17 มี.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น.

         9.รพ.น้ำพอง   ส่งมอบวันที่ 17 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         10.รพ.อุบลรัตน์   ส่งมอบวันที่ 18 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

         11.รพ.ภูเวียง      ส่งมอบวันที่ 19 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec  US 11 เครื่อง.pdf)spec US 11 เครื่อง.pdf (84 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่ง US 11 items.pdf)คำสั่ง US 11 items.pdf (90 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สัญญา US 11.pdf)สัญญา US 11.pdf (79 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ