nhso 15052564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.ประกาศเงินช่วยเหลือวัคซีน COVID-19 .pdf)1.ประกาศเงินช่วยเหลือวัคซีน COVID-19 .pdf (1856 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.แบบยื่นคำร้องฯ_covid.pdf)2.แบบยื่นคำร้องฯ_covid.pdf (6344 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ