สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์สตรี เพื่อรับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น

ประจำปี 2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารดังแนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (4642 คัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น 63.pdf)4642 คัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น 63.pdf (545 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ