ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศรายชื่อดีเด่นดีมาก-1 ต.ค.62.pdf)ประกาศรายชื่อดีเด่นดีมาก-1 ต.ค.62.pdf (1220 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศร้อยละ-1 ต.ค.62.pdf)ประกาศร้อยละ-1 ต.ค.62.pdf (1142 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ