ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.มอบนโยบาย_ผตร.-เขต-7.pdf)1.มอบนโยบาย_ผตร.-เขต-7.pdf (1099 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.คืนข้อมูล_อ.ภาคี.pdf)2.คืนข้อมูล_อ.ภาคี.pdf (786 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.Bright-+-สรุปเยี่ยม_อ.ต่อ.pdf)3.Bright-+-สรุปเยี่ยม_อ.ต่อ.pdf (1070 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ