มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์ วารสาร Mahidol R2R e-Journal โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.r2r.mahidol.ac.th

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R-Journal.pdf)ประชาสัมพันธ์วารสาร Mahidol R2R-Journal.pdf (476 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ