ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (-62.pdf)-62.pdf (1072 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (-62.pdf)-62.pdf (1702 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (-ุ62.pdf)-ุ62.pdf (3579 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (12397 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (01_ภาพรวมการบริหารกองทุนUCปี2562_นพอุดม.pdf)01_ภาพรวมการบริหารกองทุนUCปี2562_นพอุดม.pdf (3058 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (02_ชี้แจงสิทธิประโยชน์ยา62_นพอุดม.pdf)02_ชี้แจงสิทธิประโยชน์ยา62_นพอุดม.pdf (1702 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (62_ชี้แจง_สุฑารัตน์_6_8พย61.pdf)62_ชี้แจง_สุฑารัตน์_6_8พย61.pdf (6317 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (CR_thal.pdf)CR_thal.pdf (3075 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_2562.pdf)_2562.pdf (7022 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_62.pdf)_62.pdf (593 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_62.pdf)_62.pdf (576 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_Cataract_2562.pdf)_Cataract_2562.pdf (2989 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_DMHT62.pdf)_DMHT62.pdf (2282 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_methadone-62.pdf)_methadone-62.pdf (1105 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_PPB_(Fee_Schedule).pdf)_PPB_(Fee_Schedule).pdf (15303 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_P_and_P_FS_.pdf)_P_and_P_FS_.pdf (7164 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_Teenage+Unwanted_Pregnancy_Management_62_NHSO.pdf)_Teenage+Unwanted_Pregnancy_Management_62_NHSO.pdf (2573 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_TSH-62.pdf)_TSH-62.pdf (787 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_Vaccine_Management_62_NHSO.pdf)_Vaccine_Management_62_NHSO.pdf (6010 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_ม18(4).pdf)_ม18(4).pdf (488 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (_วัณโรค_62_ชี้แจง_สุฑารัตน์_6_8พย6.pdf)_วัณโรค_62_ชี้แจง_สุฑารัตน์_6_8พย6.pdf (4028 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ