ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ให้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกชมผ่านทางเว็บไซต์ http://stream.nhso.go.th/ หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ