ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในตำแหน่งดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูรายละเอียดประกาศและดาวน์โหลดใบสมัครฯ


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ