ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (001-อ.วนิดา_วิระกุล.rar)001-อ.วนิดา_วิระกุล.rar (857 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (002-นาฏญา_สังขวัฒน์.rar)002-นาฏญา_สังขวัฒน์.rar (471 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (003-อภิศักดิ์_เข็มพิลา1.rar)003-อภิศักดิ์_เข็มพิลา1.rar (798 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (003-อภิศักดิ์_เข็มพิลา2.PDF)003-อภิศักดิ์_เข็มพิลา2.PDF (911 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (003-อภิศักดิ์_เข็มพิลา3.ptt.pptx)003-อภิศักดิ์_เข็มพิลา3.ptt.pptx (1081 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ