ขอให้หน่วยบริการสำรวจข้อมูลศักยภาพหน่วยบริการเพื่อประกอบการคำนวณการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2561 (ใช้ข้อมูล ณ ตุ.ค.60) โดยดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลศักยภาพหน่วยบริการฯ แยกรายอำเภอ ปี 2560 ดังไฟล์ที่แนบมานี้
2.จัดส่งไฟล์ข้อมูลฯรายอำเภอ ที่ได้ตรวจสอบแก้ไข กลับมายังอีเมล์คุณเสาวณีย์ ม่วงนิล E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่10 พ.ย.60 เพื่อรวบรวมส่งสปสช.ขอนแก่นต่อไป

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (60.rar)60.rar (755 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (61.xls)61.xls (597 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ