ตามหนังสือ  ที่ ขก. 0032.003/ว 192 และ ว190  สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น ได้ขอให้ รพ. และ สสอ.ทุกแห่งสำรวจและปรับปรุงข้อมูลจำนวนนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน         ในหน่วยงาน   ดังนั้น  ขอให้ใช้แบบบันทึกข้อมูลตาม ไฟล์ที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.แบบบันทึกข้อมูลของ_รพ..xlsx)1.แบบบันทึกข้อมูลของ_รพ..xlsx (437 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.แบบบันทึกข้อมูล_รพ.สต..xlsx)2.แบบบันทึกข้อมูล_รพ.สต..xlsx (548 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ