ขอเชิญ จนท ที่รับผิดชอบงานงบลงทุน ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนงบลงทุน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เครือข่ายบริการ (CUP) จังหวัดขอนแก่น วันที   ๒๗ มิถุนายน    ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น   ลงทะเบียน


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ